Home

Litterär kanon lista

Införande av en litterär kanon | PM - Studienet

Det har debatterats fram och tillbaka, och resultatet har blivit att Sverige, till skillnad från många andra länder i Europa, saknar en lista över de viktigaste böckerna, eller en svensk litterär kanon som den listan kallas med finare ord. År 2007 bestämde man i folkpartiet att det skulle tas fram en litterär kanon, men den har inte kommit ut. gemensam litterär kanon. De lärare som arbetar med litteratur dagligen bör ha kunskap om vad en litterär kanon är, oavsett om de vill ha en fastställd eller en rörlig kanon som följer med utvecklingen av nyproducerad litteratur. 1.1 Syfte Ambitionen med detta examensarbete är att analysera begreppet litterär kanon i läroplanerna tydligt sätt just en fastställd och slutgiltig lista som inte kommer att förändras. På senare år har man insett att kanonbegreppet i litterära sammanhang är mer komplicerat än en slutgiltig best of-lista. Trots detta finner en litterär kanon som bygger på denna tanke om möjligheten av en fastställbar samling skrifter fortfarande stöd Sverige är ett av de få länder i Europa som saknar en litterär kanon, det vill säga en lista med goda svenska litterära verk som alla svenskar bör ha läst. Begreppet litterär kanon är dock laddat, belastat och komplicerat och därför nästan svårt att använda. Man kan, om man så vill, istället använda begreppet litteraturlista

En kulturkanon, även kulturell kanon, efter den religiösa betydelsen av ordet kanon, är ett rättesnöre för kultur. Tanken är att det finns vissa verk som är särskilt framträdande och karakteristiska och som därmed kan utgöra en del av en kulturkanon över ett land, en tid eller en civilisation. Exempelvis kom amerikanen Harold Bloom 1994 ut med boken The Western Canon som argumenterar för de enligt hans tycke viktigaste västerländska litterära verken Gärna en lista som inspiration, kalla det kanon eller vad du vill, med böcker från olika tider, olika platser och med olika perspektiv. Listor som sammanfattar de viktigaste böcker i litteraturhistorien ser sällan ut så Införandet av en kanon i skolan innebär en lista böcker som alla elever ska läsa. Jag har i detta arbete ställt upp ett antal frågeställningar rörande en litteraturkanon i svenskämnet, hur deras medvetenhet om begreppet ser ut, vad ett införande av en kanon kan innebära, vilke Sedan tidigare fanns det en nationell kanon som består av 108 danska konstverk uppdelade i åtta kategorier, varav litteratur är en. Kategorierna omfattar även exempelvis bildkonst och arkitektur. Införandet av litteraturkanonen för den danska skolan var visserligen till en början kontroversiellt även där Startskottet blev folkpartiets förslag till hur man ska stärka litteraturens ställning i skolan. Där föreslog de att svenskämnet ska få fler undervisningstimmar i gymnasiet, att litteratur ska bli ett eget ämne med separat betyg, och att man ska inrätta en litterär kanon, en lista över verk som eleverna ska läsa

En svensk litterär kanon - Skolbo

Denna litterära lista på vilka verk du som elev i den svenska skolan bör få ta del av skulle göra det lättare att orientera sig i det svenska kulturarvet. Framförallt tror jag att den litterära kanonen skulle kunna att komma att gynna inte minst nyanlända och personer som kommer från kulturellt ovana familjer En litterär kanon är ett urval av litteratur som under en viss tid läses i skolor och detta debatterades av politiker, journalister och litteraturvetare även efter att motionen hade röstats ned. Debatten har svalnat, men den här uppsatsen tar upp hur ett urval av svenska lärare och elever på gymnasienivå ser på en litterär kanon DEBATT. Med häpnad har jag tagit del av reaktionerna efter det att jag i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet presenterat ett förslag om att tillskapa en gemensam läslista för barn och ungdomar i den svenska skolan, en så kallad litteraturkanon. En sådan lista skulle stimulera ungdomars läsning, vare sig de har tillgång till svenska böcker hemma el.. Babel har frågat vilken bok deras facebook- och twitterföljare tycker att alla svenska bör läsa. Hela listan hittar ni här. Just nu är där 61 böcker. Däribland August Strindberg, Selma Lagerlöf oc

Listan på vilka verk som ska ingå i kanon ska vara en bas och därutöver ska lärarna ha möjlighet att presentera andra verk för eleverna. Förslaget till en litterär kanon ska tas fram av sakexperter inom litteraturvetenskap, kulturhistoria och läsundervisning rikstäckande dagstidningar bad läsarna föreslå verk som borde ingå i en litterär kanon. Den lista som sammanställdes innehöll några verk ur den så kallade världslitteraturen samt välkända svenska verk från 1800- och 1900-tal. Ett fantasyinriktat verk fick plats, men ingen barn- eller ungdomslitteratur

I Skogåsskolan har man gjort sin egen litterära kanon, någonting som det var ganska het debatt omkring i höstas i och med att Folkpartiet föreslog en central sådan.Jag är kluven till hela sammanhanget, nog tycker jag att Skogåsskolans lista ser vettig och intressant ut, det är mer litteraturpedagogen Lena Kjersén Edmans (Kjersén Edman deltog i diskussionerna kring utformandet av. <br>Ser man istället en litterär kanon mer som läslista, vill jag lyfta fram de författare och verk som ofta skjutits åt sidan, som de feministiska

Ebba Busch Thor ska inte hånas | Aftonbladet

Folkpartiet har gjort ett utspel gällande instiftandet av en svensk litterär kanon, dvs en slags lista över de viktigaste klassiska, bestående verken, som kan betraktas som viktiga att läsa för att få en förståelse om Sverige och landets litteratur, historia etc. Ett dylikt projekt finns redan, projekt Runeberg, som också beskriver dilemmat med att skapa en dylik kanon Inlägg om Litterär kanon skrivna av kallioskoll. Som sagt kommer hans första roman ut om några veckor (Lindh & Co) och med tanke på hur skickligt och intressant han arbetar som manusförfattare och regissör är mina förväntningar på boken minst lika stora som de var den där kvällen för tio år sedan på Scala bio i Båstad

Är litterär kanon något för Sverige? - Skolvärlde

3.2 Attityder till en litterär kanon I Danmark har en expertgrupp på uppdrag av kulturminister Brian Mikkelsen fastställt en litterär kanon. Det innebär att danska skolor har en lista över en dansk kulturkanon som de anser att danska skolelever ska läsa och bearbeta i undervisningen. Denna lista innehåller 10 Även Liberalerna hade ett förslag om en liknande, litterär kanon för skolan, men skrotade sitt förslag 2013. När idén om en lista på titlar för främjandet av goda värderingar så.

Litteraturlistor – Tjállegoahte

Kulturkanon - Wikipedi

 1. [BILD1]En av sommarens diskussioner har handlat om en så kallad litterär kanon. Det handlar om att definiera den svenska litteraturens stora verk för att ha dem som en gemensam grund ibland annat skolans undervisning. Jag Läs me
 2. Efter kristdemokraternas utspel får Louise Epstein i uppdrag att göra en lista på svenska böcker hon trycker alla borde läsa
 3. En litterär kanon En studie om lärares och elevers förhållningssätt till arbetet med äldre texter Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur ett antal lärare förhåller sig till en litterär kanon, vilken litteratur de använder och hur de arbetar med denna i undervisningen. Syfte
 4. LITTERATUR. I tisdags skrev Lis Lovén om Sveriges avsaknad av litterär kanon. Nu replikerar Ivo Holmqvist. England, Tyskland, Spanien och Italien saknar en Selma Lagerlöf, en Strindberg, en Stiernhielm, och - för att ta till de något nyare - en Dagerman, en Kerstin Ekman, en Sven Lindqvist, raden är förstås nära nog oändlig, skriver han

Litteraturkanon - enligt

Hur går det till när en litterär figur föds? När den amerikanska poeten Emily Dickinson dog lämnade hon efter sig en anmärkningsvärd litterär kvarlåtenskap. När sommaren och nyhetstorkan sätter in kan man ge sig den på att någon kläcker den briljanta idén att damma av frågan om en gemensam litterär kanon igen Uppgift 9: LITTERär DEBATTARTIKEL: Det har till och från diskuterats om undervisningen i skönlitteratur borde ske utifrån en given lista av böcker, en så kallad litterär kanon. Du ska skriva en debattartikel och ställa dig för eller mot en litterär kanon

Svensk skola behöver en litteraturkanon - Timbr

Vårt nationella styrsystem för skolan innebär att en litterär kanon inte kan beslutas och föreskrivas lärare. Den bör mera ha karaktären av en lista att inspireras av. Vi i Sverige överlämnar till de professionella lärarna att välja arbetssätt och även innehåll, skriver skoldebattören Åsa Morberg Litterär kanon i skolan. En studie av kanon i litteraturundervisning och läromedel. Title Literary canon in school. A study of canon in literature teaching and teaching materials. Författare Sara Erneberg Sammanfattning I denna konsumtionsuppsats fokuseras hur kanon bildas i läromedel och bevaras i skolans litteraturundervisning I samband med DELS årsmöte argumenterade Anders Olsson för en litterär kanon. Förebilder behövs och en kärna av varaktig litteratur kan kompletteras med nytt. Kanon utgör det gemensamma minne som krävs för att vi ska förstå ett epos, ett drama, ett poem

Läslust eller litterär kanon? En attitydundersökning genomförd i den estniska skolan Piret Paasma Asiegbu Magisteruppsats, 20 poäng, vt 2007 Institutionen för ABM Handledare: Susanna Fahlström Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 344 ISSN 1650-426 STATLIG LITTERÄR KANON I GYMNASIET Undersökning om hur ett antal elever och några svensklärare tänker om litteraturvalet i allmänhet och hur de förhåller sig till idéer om en statlig litterär kanon för den svenska gymnasieskolan. EMMA LJUNGMAN Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Svenska Självständigt arbet

Hösten 2006 lades det fram en motion om litterär kanon i skolan. Den föreslog upprättandet av en lista på böcker som alla elever i svenska skolor skall läsa. De idag gällande styrdokumenten för skolan överlåter bokvalet på lärarna Med anledning av att en av de främsta försvararna av en litterär kanon, Harold Bloom, i går avled har GP:s kritiker Carl Magnus Juliusson listat 10 av de 26 författarskap som Bloom menar.

propagerade där för införandet av en litterär kanon i svenska skolor. Som inspiration kan man tänka sig att hon hade Danmarks införande av en Kulturkanon. Den debatten som följde kan ses som en politisk debatt inför riksdagsvalet i Sverige i september 2006 men kan också, som jag väljer att göra Kunskap om kanon leder ofta till att du ifrågasätter kanon. Låt vara att det kulturella kapitalet verkligen har en lång historia och att mycket av det som ingår i kanon idag har kommit till i en miljö av socialt spel. Men samtidigt visar resonemanget på en oundviklig spricka i alla idéer om kanon som åberopar nationella argument Det vi läser, det vi ska ha läst, det vi bara måste läsa, utgör den litterära kanon, vilken inte bara är en lista på böcker, utan även går att jämföra med kanons musikaliska genre: En flerstämmig sång i ständig upprepning som inte går att få ur huvudet Inlägg om litterär kanon skrivna av peterals. Lite intressant: Om man köper en bok så får man en kvällstidning på köpet. Ungefär som för några år sen när man köpte en barnbok fick man en hamburgare på köpet

Litterär kanon presenteras i Strängnäs. Lyssna från tidpunkt: Dela Enligt Christer Hermansson har det länge funnits listor med lästips på biblioteken Nu plockas Imre Kertész bort från Ungerns litterära kanon. Svante Weyler minns när premiärministern Viktor Orbán fortfarande hyllade Nobelpristagaren Enbart en litterär kanon löser visserligen inte det problemet men den kommer tveklöst att vara ett gott bidrag i reformarbetet. Ytterst handlar initiativet om synen på bildning och på skolans uppdrag. Utöver ren läskunnighet handlar det om att dålig läsförståelse berövar människor trygghet och egeninflytande över sin vardag

litterära texter men också om hur diskussionerna påverkar litteraturundervisningen i skolan. Materialet om litterär kanon är omfattande och syftet är inte att presentera allt utan snarare ge en kort presentation och beskrivning av det som är relevant och intressant för undersökningen eller hur jag slutade ängslas och lärde mig älska Nil föreställningar om litterärt värde, hög status eller misogyni. Andra vill återinföra kanon och bildning i skolan. När det år 2006 blommade upp en debatt om kanon i svensk media var det många som hade en åsikt om saken (Persson, 2012) och under 2010-talet har det fortsat

Lärare säger nej till litteraturkanon Sv

Litterära verks objektiva kvaliteter är av underordnad vikt. Istället är det författarnas ursprung som sägs vara det viktiga. En statlig läslista kommer att vara uppdelad i kvoter Litterär kanon : historia; Ta bort alla filter; Din sökning gav inga träffar. Försök igen. Prova något av följande: Kontrollera din stavning. Försök att söka bredare, du kan alltid förfina din sökning i träfflistan. Du kan också lämna ett inköpsförslag om det du söker inte finns

Litterær vandring i Lillehammer. En vandring gjennom hele den norske litteraturhistorien fra Voluspå til Solaris Korrigert. Løypa har start og innkomst ved biblioteket En litterär kanon finns i de flesta länder vi känner till, Sverige är då ett undantag. Varje sällskap skulle till exempel kunna göra en lista på 5-10 viktiga verk i sin författares produktion. Detta kan fungera bra om författaren är mycket lokalt förankrad

En litterär kanon - ja tack! Radikalt Foru

Till Bokmässan fick jag beställning på en rysk kanon, av Maria Söderberg som med stor ackuratess och fyndighet administrerade en scen med Vitryssland som bärande tema, men också annat. Tillsammans med en mig närstående moskvafödd litteraturvetare, professor vid Världens Bästa Universitet *) , utarbetades då en kanon. En kort kanon, tio titlar/författarskap, men bara sådan Ny litteraturantologi för gymnasiet breddar kanon. Facklitteratur Nr 4 - 2019 Recensioner Svenskläraren. En introduktion till literacy i skolan. Facklitteratur Nr 4 Strindbergs Fröken Julie och Flauberts Madame Bovary, bara för att nämna några litterära klassiker Den svenska skolan hade haft en rigid, om än outtalad, litterär kanon sedan 1800-talets mitt. Som litteraturforskaren Lars Brink har konstaterat i en avhandling så kan man slå upp vilken lärobok i svenska som helst från tidigt 1900-tal och mötas av samma författarnamn: Stiernhielm, Lucidor, Tegnér, Atterbom En SvD-skribent anser att det är dags för en svensk litterär kanon i skolvärlden, d.v.s. ett urval av verk och författare som det anstår varje svensk att på något sätt bekanta sig med. Det har hon rätt i, men hennes analys är något fel. Behovet av en kulturkanon grundar sig på att en sådan kanon är en grundbult i själva nationen

Därför behövs litteraturkanon Sv

Det finns många politiker, kulturpersonligheter med flera som har mycket bestämda åsikter om en litterär kanon i skolan. Det är betydligt mer sällan som det är svensklärarnas oftast både nyanserade och problematiserande åsikter som syns i media. Vi anser att det naturliga är att det är svensklärarna som äger kanonfrågan Denna kanon ska sedan ingå i skolundervisningen. Moderaterna och kristdemokraterna är i sak positivt inställda till en litterär kanon, för att öka läsningen bland unga. Partierna i vänsterblocket är samtliga negativt inställda till en litterär kanon Köp online Litterär kanon: Christian.. (444992317) • Antika böcker från 1700-talet • Avslutad 7 feb 20:47. Skick: Begagnad Fri Frakt Auktion • Tradera.co En svensk litterär kanon är förvisso föränderlig och måste så vara, men att det i vår gemensamma litterära historia finns ett antal böcker som är särskilt viktiga för utvecklingen av litteraturen i Sverige, för språket och därmed för vår förståelse av samhället, torde vara odiskutabelt Svenska litterära citat. Ordspråk om Litteratur och citat om Litteratur - Sveriges största samling ordspråk och citat! 263 ordspråk i kategorin. varav 70726 på svenska Ordspråk (1468392 st) Sök Kategorier (2627 st) Sök Källor (167535 st) Sök Bilder (4592 st) Nästa kategori är Litterär > Det finns några citat som verkligen inte kan översättas till andra språk eftersom.

Babels litteraturkanon - Bokhor

Akademien positiv till litterär kanon. Publicerad 2006-07-26 Det folkpartistiska förslaget att slå fast en svensk litteraturkanon har väckt hård kritik Är då lösningen på detta att sätta samman en litterär kanon som alla ska läsa i skolan? Nej, det tror jag inte. Självklart kan man visa och gå igenom klassiska verk - äldre och nyare - som man bör känna till. I litteraturhistorien får elever bekanta sig med dessa verk, utan att de läser samtliga

Litterär kanon Motion - Riksdage

Litterär kanon: Ingår i system: Ämnesordssystem. Svenska ämnesord Del av termsamling: Termsamling. Facktermer Bredare: Allmänt ämnesord. Litteratur Allmänt ämnesord. Litteraturkritik Nära match: Föredragen benämning: Canon (Literature) Ingår i system: Ämnesordssystem. lcsh. Det hindrar naturligtvis inte att det samtidigt kan (och bör) finnas mer specialiserade kanonbildningar med litterära texter för feminister, homosexuella, socialister, kristna, muslimer, skåningar eller vilka andra grupper det än må vara som önskar främja sin egen identitet och sammanhållning Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriä

Hjälp mig att sammanställa en svensk litterär kanon! : swede

På så sätt har den kommersiella listan pockettoppen fått sin förment icke-kommersiella motsvarighet. Och det är ju bra. Om DN:s lista över aktuella boktitlar värda att läsa blir ett reellt alternativ att gå efter för hugade bokspekulanter, ja, då är mycket vunnet och läsningen sprids och omfattar fler titlar The Western canon is the body of high culture literature, music, philosophy, and works of art that is highly valued in the West: works that have achieved the status of classics.However, not all these works originate in the Western world, and such works are also valued throughout the world. It is a certain Western intellectual tradition that goes from, say, Socrates to Wittgenstein in. Svensk litterär kanon - känt för alla? : att undersöka attityder hos lärare och elever gällande litterär kanon. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content. Change search Cite. Är det möjligt att vi undermedveten har arbetat fram en litterär kanon. Och hur ser det ut hos skolorna med lärarna. Har dom bestämt en litterär kanon lokalt eller har vi alla en undermedveten litterär kanon hos oss själva. och vad är då skillnaden mellan grundskolan och grundskolan Det är upp till läraren att avgöra vilka begrepp ur listan som är lämpliga för enskilda uppgifter. Redan i Svenska 2 är det rimligt att tillhandahålla och uppmuntra användningen av nedanstående begrepp, även om de formella kraven på elevernas aktiva begreppsapparat är lägre. Lista över litterära begrepp Svenska

Partiledaren Ebba Busch Thor (KD) testades i litteratur

Du kan kontrollera status för förbrukningsartiklar och enhetsinställningar genom att skriva ut rapporter och listor. Asterisker (*) Inställningar som är markerade med *1 visas inte alltid, beroende på om det finns ett installerat SD-kort eller inte i enheten En litterär kanon för projektlednings konsulten, om man så vill. Listan kan göras lång och kommer med all säkerhet att växa. Håll till godo med dessa åtta tips på inspiration och nya insikter Box 4331 102 67 Stockholm tel: 08-692 07 00 fax: 08-653 08 23 ottar@rfsu.s Gymnasiets litterära kanon : urval och värderingar i läromedel 1910-1945 = [The literary canon of the Swedish senior high school] : [selection and values in teaching media 1910-1945] / Lars Brink. Brink, Lars, 1945- (författare

Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910-1945. Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga insti­ tutionen. Uppsala 1992. Det är en glädje för en skolman med gymnasiets litteraturundervisning som yrkes- och intresseområ­ de att få opponera på och härmed recensera ännu e 2009-09-21 10:21 CEST Litterär kanon rätt i bokmålet? Är svenska författare bättre än norska? Kom till Heden och se! Mitt under brinnande Bokmässa snörar ett gäng svenska och norska. Oavsett hur man ser på begreppet kanon måste läsintresset stimuleras, och därvidlag har lärarna en nyckelroll. En begränsad läslista kan vara till hjälp för både lärare och elever. Birgitta Wistrand ledde diskussionen om hur vi går vidare med projektet, som syftar till att på bred front öka intresset för att läsa god litteratur inom olika ämnesområden About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. LIBRIS titelinformation: Norsk litterær kanon : utgitt i samarbeid med Norsk Litteraturfestival / Janike Kampevold Larsen, Stig St̆erbakken (red.

 • Dr Jie Liu.
 • Galaxy S7 camera settings not working.
 • Tom Petty glaskonstnär.
 • Air China check in manila.
 • Garten und landschaftsbau preisliste pdf.
 • Dan Form Delta Barstol.
 • Letters leren groep 2.
 • Skunk wiki.
 • Sopranos recept.
 • Världsberömda violinister.
 • Winamp homepage.
 • Lägga till kalender Samsung.
 • Plantronics BackBeat Fit 6100 review.
 • Lipopolysackarider.
 • Instagram 1 1 video.
 • Boyz n the Hood ricky meme.
 • Using a cane for hip pain.
 • Nibe F2120 8 eller 12.
 • Bbc weather New Orleans.
 • Me and all hotel düsseldorf veranstaltungen.
 • Smycken Östermalm.
 • Eldningsolja klasser.
 • Atari 130XE.
 • Medelhavsväxter uterum.
 • Buffy and Spike.
 • Sjönöd övning.
 • Svenska kyrkan Arvika personal.
 • Sonos eARC.
 • Index of Before the Flood.
 • First Hotel G Göteborg telefonnummer.
 • Sonos Play 1 vs Play 5.
 • Renovera fälgar Jönköping.
 • Beyoncé sister Solange son.
 • Kalashnikov Vodka price in india.
 • Stjärntass kennel.
 • Lingon och blåbär nattlinne.
 • Norilsk weather summer.
 • Orienteringskarta Nackareservatet.
 • Frühstücksbuffet zu Hause.
 • Hafenrundfahrt Wismar dauer.
 • Jägermeister clothes.