Home

AFA Försäkring Kommunal

Du som är medlem i Kommunal - och som är anställd hos en arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal med oss - omfattas troligen av avtalsförsäkring hos AFA Försäkring. Om du vill anmäla sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet ska du göra det själv. Du kan anmäla direkt på AFA Försäkrings webbplats eller använda AFA Försäkrings blanketter. Afa Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet Försäkring. Som medlem i Kommunal har du flera försäkringar automatiskt, bland annat hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och inkomstförsäkring. Dessutom kan du lägga till ytterligare försäkringar för make, partner, sambo och barn Avgiftsbefrielseförsäkring - om du arbetar inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag Utbetalningsdagar Se alla utbetalningsdagar för sjukförsäkringen, månad för månad De kollektivavtalade försäkringarna kan hjälpa dig om du är sjuk eller skadad. 10 av 10 som jobbar inom kommuner och regioner är försäkrade via AFA Försäkring. Bara 29 procent har koll på sina kollektivavtalade försäkringar. Vilket är synd, för de kan hjälpa dig om du blir sjuk. Eller skadad på jobbet

Forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting Afa Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och undvika långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner

Hur gör jag en anmälan till AFA? Kommuna

Anställd inom kommun, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag eller företagare som tecknat egen försäkring: Dagsersättning kan lämnas från dag 91 och som längst till och med den 360:e dagen i din sjukperiod Vad gäller för AFA Försäkring? AFA Försäkring har information på sin hemsida om försäkringar, rehabiliteringsstöd och arbetsskada om man jobbar hemifrån. AFA Försäkring - vilka försäkringar gäller? Skolkök Vad föreslår Kommunal när det gäller skydd mot smitta för oss som arbetar i skolkök Som medlem i Kommunal får du ett av marknadens bästa försäkringspaket! Ett medlemskap ger dig inte bara trygghet på jobbet, utan även på fritiden. Och genom att vara medlem kan du spara tusenlappar på dina viktigaste försäkringar. Du kan också välja till försäkringar till ett extra förmånligt medlemspris

Dagsersättning AGS-KL - Kommunal sektor. När du får 80% sjukpenning från Försäkringskassan är ersättningen från oss, som kallas dagsersättning, 12,887% av utbetald sjukpenning. När du får 75%, är dagsersättningen 13,746% av utbetald sjukpenning. Månadsersättnin Försäkringsinformatörer inom kommuner och regioner. Afa Försäkring svarar för utbildningen av 2671 försäkringsinformatörer inom kommuner, regioner och Sobona-företag. Det är 867 som är arbetsgivarens försäkringsinformatörer och 1804 som är fackens försäkringsinformatörer. Uppdragsgivare är Sveriges Kommuner och Regioner, AkademikerAlliansen,.

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner Försäkringen administreras av AFA Försäkring. När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 procent lämnas dagsersättning med 12,887 procent av sjukpenningen. När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 75 procent lämnas dagsersättning med 13,746 procent av sjukpenningen

Afa Försäkring - kollektivavtalade försäkringar - Afa

Igår publicerade AFA Försäkring rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro -2016. Rapporten visar bl.a. att yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter har flest antal godkända allvarliga arbetsolycksfall bland kvinnor AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner Nu satsar Afa Försäkring, på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn, 37 miljoner kronor i ett treårigt forskningsprogram som omfattar nio projekt, Kommunal & Digital (KomDig): Digitaliseringens betydelse för mellanmänskliga relationer,. Genom kollektivavtalen försäkrar AFA Försäkring anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag. De försäkrar mer än fyra miljoner anställda på svensk arbetsmarknad. För tjänstemän inom den privata sektorn administrerar AFA Försäkring den kollektivavtalade Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA AFA Försäkring och Försäkringskassan har samma arbetsskadebegrepp. Hanteringen är däremot olika för olycksfall och arbetssjukdom. AFA Försäkring prövar självständigt alla anmälningar om olycksfall i arbetet. Arbetssjukdom prövar AFA Försäkring om de är godkända av Försäkringskassan eller om de finns på den sk ILO listan

AFA Försäkring - Rehabiliteringsstöd. Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår beroendebehandling hos Aleforsstiftelsen genom AFA Försäkring.. Som arbetsgivare kan du ansöka om rehabiliteringsstöd för en medarbetare som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering, om ni har tecknat någon av. AFA - m er info om de kollektivavtalade försäkringarna. För dig som är kommunalt anställd gäller AGF-KL, TFA-KL, TGL-KL. Är du anställd inom fristående skola och förskola heter motsvarande försäkringar sjukpension, TFA och TGL

Rehabiliteringsstöd från AFA Försäkring Arbetsgivaren kan få ekonomisk ersättning för hälften av kostnaderna, när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.Den anställde som rehabiliteras måste omfattas av: AGS (privatanställda, kooperativt anställda) eller AGS-KL (anställda i kommun/landsting) AFA Försäkring Vi är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting och regioner. Idag omfattas mer än fyra miljoner människor av minst en av våra försäkringar. Försäkringarna är kollektivavtalade och bestäms i en överenskommelse mellan parter på den svenska arbetsmarknaden Hemhjälp som kommunen godkänt; Fotvård och hårvård; Skadade glasögon, hörapparat och kläder; Specialkläder, högst 10 000 kronor; Högst två skadade ringar av ädelmetall eller titan med högst 3 000 kronor; Andra nödvändiga kostnader med högst 5 000 krono Försäkringen är tecknad hos AFA Försäkring. Det är dit du vänder dig för att få mer information om försäkringen, eller om du har frågor. Läs mer hos AFA Försäkring. Försäkringsvillkor Toggle. Försäkringsvillkor för kollektivavtalade försäkringar och Avtalspension SAF-LO

Anställda inom kommun, region, Svenska kyrkans församlingar och i vissa kommunala bolag har genom sin arbetsgivare en tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL, hos oss. Försäkringen är en trygghet för familjen om den anställda skulle avlida. Om en försäkrad avlider före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut Vi vill förtydliga att skolelever, barn, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunal vård och omsorg som skadas till följd av olycksfall kan få ersättning från kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Försäkringen lämnar inte ersättning till följd av sjukdom som t ex Corona/Covid-19 Afa Försäkring beviljar totalt 30 miljoner kronor till ett antal nya forskningsprojekt. Hästskötares arbetsmiljö ska bli säkrare Arbetsmiljö 21 januari, 2020 Att jobba som hästskötare på ridskola eller travst all innebär stor risk för olyckor Broschyrer och faktablad om försäkringarna finns på afaforsakring.se. Du kan också beställa dem hos Kundcenter på 0771-88 00 99. Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring vid dödsfall. Premiebefrielseförsäkring Försäkring vid föräldraledighet Försäkring vid graviditetspenning Försäkring vid arbetsbrist

På AFA Försäkring är det framåt som gäller. Det gäller både företagets- och din personliga resa. Och du kommer att vara ytterst delaktig i båda. Arbetsuppgifterna är varierade och utvecklingsmöjligheterna goda. Företagskulturen främjar dessutom en hälsosam mix mellan jobb och fritid Kommunen är mest digital i landet när det gäller anmälningar kopplade till de kollektivavtalade försäkringarna. För Storfors kommun är det en självklarhet att sköta anmälningarna till AFA Försäkring digitalt AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar de anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet

Mer om våra försäkringar; Följ oss på sociala medier. Besöksadress. Klara Södra Kyrkogata 18. Stockholm. Postadress. Afa Försäkring. 106 27 Stockholm. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan facket och arbets­givaren. Kollektiv­avtalen skiljer sig lite beroende på om du arbetar på en kommunal, fristående eller statlig skola. Men i alla centrala kollektivavtal ingår följande försäkringar: Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA

Försäkring Kommuna

IA-systemet är ett informationssystem där arbetsgivare kan rapportera arbetsmiljörelaterade risker och händelser. Det används av privata, kommunala och statliga arbetsgivare. IA-teamet på AFA Försäkring förvaltar systemet och utbildar personer som administrerar det på sina arbetsplatser, så kallade superanvändare Här samlar vi alla artiklar om AFA Försäkringar. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: . Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om AFA Försäkringar är: Kommunal, Arbetsmarknadspolitik, Kommunalarbetaren och Arbetsmarknad AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner Afa Försäkring har också skärpt sina rutiner och blivit snabbare i handläggningen av ärenden. Men ett stort problem kvarstår och det handlar om livräntan, den som ska kompensera det inkomstbortfall som den arbetsskadade drabbas av. Det har visat sig att många får ut ett alldeles för lågt belopp Om försäkringen gäller för ovanstående sjukdomar och tillstånd lämnas ersättning vid medicinsk invaliditet med högst 10 procent av försäkringsbeloppet men ersättning lämnas inte för aktivitetskapital, Försäkring som har utformats i samarbete med Kommunal

» Läs mer om lagstadgade försäkringar. Kollektivavtalade försäkringar När du arbetar på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal kan du ha rätt till högre sjuklön än vad lagen ger. Du kan ha rätt till ett sjuklönetillägg under den period som du har sjukpenning 84 lediga jobb som Afa Försäkring på Indeed.com. Ansök till Psykolog Konsultuppdrag Elevhälsan Västerbotten, Taxiförare, Sjuksköterska Uppdrag Kommunal Sjukvård Västmanlands Län med mera! Lediga jobb för Afa Försäkring - april 2021 | Indeed.com Sverig Totalt har Afa försäkring 4,8 miljoner försäkrade, vilket motsvarar nästan 90 procent av alla som jobbar. Afa försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Försäkringen gäller för alla som jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal. Men arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan också teckna försäkringar för sina anställda AFA:s erfarenheter av att jobba med en liten kommun är mycket goda. Det är till exempel den enda kommunen som deltar i Sunt liv där hela kommunledningen är engagerad och aktiv i.

Försäkringen gäller alla barn och ungdomar folkbokförda i Lerums kommun från 0 till och med 19 år. Deltagare i kommunal vuxenutbildning är försäkrade under verksamhetstid, det vill säga när de är i skola men inte på kvällar/helger eller under semestern. Försäkringen gäller barn/elever i både kommunal och privat verksamhet En sjukförsäkring ger ett kompletterande skydd för inkomstbortfall vid sjukdom. Flera fackförbund erbjuder sina medlemmar antingen sjukförsäkring eller sjuk- och efterlevandeförsäkring genom Folksam AFA Försäkring erbjuder nu sina kunder att ta emot post via Kivra.Över 2,7 miljoner svenskar använder Kivra för att få sin viktiga post digitalt. Över 10 000 företag och myndigheter skickar idag post såsom deklarationen, kreditupplysningar, årsbesked, lönespecifikationer och fakturor i Kivra.Kivra h.. Afa Försäkring, Stockholm, Sweden. 7,721 likes · 5 talking about this. Försäkringsbolag inom kollektivavtalade försäkringar. 9 av 10 är försäkrade genom jobbet Afa Försäkring arbetar för ett tryggare arbetsliv. Jag ansvarar för kommunikationsprojekt som bidrar till: ökad kännedom om kollektivavtalade försäkringar, större fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete samt att lyfta engagemanget kring Employer Branding

Sjukförsäkring - läs mer och anmäl - Afa Försäkrin

 1. AFA Försäkring har hö1i specialist i akuta infektionssjukdomar (försäkringsmedicinsk rådgivare) och utifrån det utlåtandet så anser AFA Försäkring att covid-19 bör omfattas av förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
 2. Filmer från AFA Försäkring med information om kollektivavtalade försäkringar och exempel på vad en anmälan kan betyda för den som råkat ut för en olycka eller blivit sjuk. Visa gärna filmerna på din arbetsplatsträff (APT) eller andra möten
 3. Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Försäkringarna är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner

Har du koll på försäkringarna som ingår i - Kommuna

Kanske finns ditt drömjobb på AFA Försäkring? Hos oss kan du jobba med exempelvis IT, skadereglering eller ekonomi. Du hittar oss i hjärtat av Stockholm bred.. Afa Försäkring, Stockholm, Sweden. 7,717 likes · 113 talking about this. Försäkringsbolag inom kollektivavtalade försäkringar. 9 av 10 är försäkrade genom jobbet Afa Försäkring, Stockholm, Sweden. 7,714 likes · 120 talking about this. Försäkringsbolag inom kollektivavtalade försäkringar. 9 av 10 är försäkrade genom jobbet Afa Försäkring. right2water. Kommunal Borås-Bollebygd. Recent Post by Page. Kommunal Sollefte. Avgiftsbefrielse försäkring: Fora för AFA •Anställda i kommun, region, Svenska kyrkans församlingar och i vissa kommunala bolag har genom sin arbetsgivare en tjänstegrupp-livförsäkring, TGL-KL, hos KPA Pension

Kommunal städenhet lyckades sänka - AFA Försäkrin

Afa Försäkring, Stockholm, Sweden. 7,692 likes · 184 talking about this. Försäkringsbolag inom kollektivavtalade försäkringar. 9 av 10 är försäkrade genom jobbet Afa Försäkring, Stockholm, Sweden. 7,709 likes · 107 talking about this. Försäkringsbolag inom kollektivavtalade försäkringar. 9 av 10 är försäkrade genom jobbet AFA Försäkring kan dock självständigt pröva de arbetssjukdomar som finns med på den så kallade ILO-listan* om sjukdomen varat i mer än 180 dagar. Exempel på skadliga faktorer på ILO-listan: buller; vibrationer; farliga ämnen *International Labour Organization är ett internationellt, självständigt fackorgan

Försäkringarna är kollektivavtalade och uttrycks genom de kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Dock krävs i flera fall att du ansöker om ersättning. AFA Försäkring är samlingsnamnet för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag, AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag och ägs gemensamt av arbetsmarknadens parter, dvs fack och arbetsgivare Hos AFA Försäkring läser du mer om TFA. För dig som jobbar inom kommun och region. Du som har kollektivavtal inom kommun och region omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL). Det är den kompletterande arbetsskadeförsäkring som AFA Försäkring administrerar Systemet har utvecklats av AFA Försäkring i samarbete med arbetsmarknadens parter. Tanken är att ge arbetsmiljöansvariga i kommuner en överblick över olyckor och tillbud, för att kunna förebygga risker i arbetsmiljön. KIA lanserades 2012. Idag använder ett 40-tal kommuner systemet och fler står på tur Arbetsskada. En arbetsskada är ett olycksfall som du har råkat ut för i arbetet eller på vägen till eller från arbetet. Det kan också vara en arbetssjukdom på grund av skadlig inverkan i ditt arbete

Istället för myter – fyll skallen med kunskap omUppdragsgivare - AFA FörsäkringAlla vet att man inte ber polaren göra slut - AFA Försäkring

Afa Försäkring. Arbetssjuka är chanslösa mot fackets jätte, försäkringsbolaget Afa. Samtidigt som få utslitna får del av pengarna betalar bolaget tillbaka miljarder till arbetsgivarna. Dagens Arbete och Kommunalarbetaren har granskat sveket mot de arbetssjuka Benify sköter afaplus+ åt oss på AFA Försäkring och kan svara på skattefrågor, frågor om hur du använder portalen, hur olika förmåner fungerar med mera. E-post: support@benify.se Telefon: +46821020 En person som skadar sig i sitt arbete, eller på väg till eller från arbetet, kan få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Försäkringen kan även ge ersättning till den som blir sjuk på grund av sitt arbete Försäkringen gäller för skador på dina byggnader och tomtmark, exempelvis genom inbrott. Den gäller också för stöld av och skadegörelse på fast monterade byggnadstillbehör, till exempel en markis eller en parabol. Brand och blixt. Villaförsäkringen ersätter skador som uppkommit genom exempelvis brand och blixtnedslag

Corona - vilka försäkringar gäller? - Afa Försäkrin

Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom i bostaden och biutrymmen, till exempel källar- eller vindsförråd och tvättstuga. Den gäller också för saker som du har med dig utanför bostaden och för saker som du förvarar någon annanstans än där du själv befinner dig, till exempel i skåpet på jobbet när du gått hem för dagen eller sådant som du har. Jag pratade med Kommunal här och dom sa att efter 15 dagar kan man få ut från Afa-försäkringen... Trissan76: jag har testat att söka för när jag var mammaledig 2010-2011. Går det så går det...och då är ju det toppen. Går det inte så var det i alla fall värt ett försök Juridik kan vara knivigt och därför erbjuder vi dig som är medlem i Kommunal vår juristförsäkring. Med Juristförsäkringen får du bland annat 15 timmars juridisk rådgivning per år till ett mycket lågt pris per månad. Försäkringen innehåller fyra delar: juridisk rådgivning, rättsskydd, må-bra-rådgivning och hjälp vid ID-stöld

Ersättning vid sjukskrivning - Afa Försäkrin

Teknikutbildarna är godkänd utbildningsanordnare av arbetsmiljöutbildningar av AFA Försäkring. Det innebär att företag kan ansöka om ekonomiskt stöd vid utbildning av chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud. Stödet går att ansöka om från och med den 1 januari 2021. Stödet täcker upp till 70% av kostnaderna och gäller flera grund- och. Försäkringar har alltid haft en given plats i fackföreningsrörelsen. Det är viktigt att ha en ekonomisk trygghet i botten om oturen skulle vara framme. Tryggheten i en bra försäkring gör det också lättare att säga ifrån om något inte är som det ska på arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om ditt försäkringsskydd

Försäkring om Avgångsbidrag (AGB) AGB-beloppet styrs av den uppsagdes ålder samt hans överenskomna arbetstid i förhållande till yrkets heltid enligt det kollektivavtal som tillämpas för anställningen. Korttidsarbete bedöms inte påverka AGB-ersättningens storlek. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL AFA Försäkring 2004 - 2008 4 år Informationsuppdrag från Kommunal & Landstingssektorn att informera deras medarbetare om de kollektivavtalade försäkringarna Alla som jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har minst en afa-försäkring. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan också teckna försäkringar för sina anställda. Om du är osäker på vilka försäkringar du omfattas av kan du kontakta: • Din arbetsgivare • Din fackliga representant på jobbe De personer som ska avlönas med anslag från AFA Försäkring ska anges i denna flik. Har du personer i ditt projekt som inte får lön från AFA Försäkring anger du dem i fliken som heter Övrigt under Lönekostnader. Endast de vita fälten ska fyllas i. I % av heltid anges hur mycket personen kommer att arbeta i projektet för resp. projektår

Även arbetare på företag utan kollektivavtal kan ha Avtalspension SAF-LO. Det är Svenskt Näringsliv och LO som kommit överens om den pensionen och hur den ska fungera. Anställda börjar tjäna in pengar till Avtalspension SAF-LO den månad de fyller 24 år (gäller från år 2021 Startkonferensen hölls den 17 oktober 2017 på Afa Försäkring i Stockholm. Kontakt Barbro Jacobsson, handläggare, tfn: 08-696 49 25, barbro.jacobsson@afaforsakring.s AFA Försäkring effektiviserar planerings- och uppföljningsprocessen med Hypergene. Efter en utvärdering av flera aktörer på marknaden har AFA Försäkring valt Hypergene som digitalt verktyg för att effektivisera sin planerings- och uppföljningsprocess. Målet är ett decentraliserat arbetssätt med centraliserad kontroll

Psykosociala arbetsmiljöfrågor på agendan - Regeringen

År 2017 beviljade Afa Försäkring 30 miljoner kronor för ett treårigt FoU-program om ett hållbart arbetsliv. Det övergripande syftet med FoU-programmet var att bidra till kunskapsutvecklingen inom svensk arbetsmiljöforskning och samla praktiskt orienterad kunskap kring de hinder och möjligheter som organisationer och företag kan möta när de eftersträvar ett hållbart arbetsliv AFA Försäkring är ett svenskt försäkringsbolag som ägs av Svenskt Näringsliv, Landsorganisationen i Sverige (LO) och PTK.. AFA Försäkring har i uppdrag att administrera den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkring som bestäms i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, och som kompletterar den lagstadgade arbetsskadeförsäkring som går att få från Försäkringskassan. [1 Kontakt: Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 41 34, emil.askestad@afaforsakring.se Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.s Afa Försäkring, Stockholm, Sweden. 7 720 gillar · 9 pratar om detta. Försäkringsbolag inom kollektivavtalade försäkringar. 9 av 10 är försäkrade genom jobbet Villkor AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO - F0265. Ladda ner (pdf) Nya räntevillkor för redan gjorda inbetalningar. Räntan för överskjutande premier är noll procent för 2020. Det innebär att Fora inte betalar någon ränta på pengar som återbetalas vid årsavräkningen Det tar ca 15 minuter att fylla i formuläret. Se till att du informerat deltagarna om att deras personuppgifter har lämnats till Afa Försäkring som grund för stödet. Information om hur vi hanterar personuppgifter finns här.. För att kunna pröva er ansökan kommer Afa Försäkring behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa om hur Afa Försäkring behandlar dina personuppgifter

 • Ex wünscht mir alles Gute für die Zukunft.
 • Best movies on Starz 2021.
 • Watch RuPaul's Drag Race: Untucked Season 13.
 • GDFR.
 • Lösnaglar korta.
 • An Abundance of Katherines.
 • Allure Beauty Awards.
 • Daniel Linde Anette Linde Knutby.
 • Kent album covers.
 • Madagascar 2 monkey Plane.
 • Kraftverkspappan dokumentär.
 • Irländska asfaltarbetare.
 • Volvo Polestar 2.
 • Tantolunden promenad.
 • Islay whisky.
 • Tolvstegsprogrammet för medberoende.
 • Klart väder Umeå.
 • Ghost Whisperer Netflix Sverige.
 • AEG Powertools Ersatzteile.
 • Stålborste stenplattor.
 • Kiviks Hotell meny.
 • Rolex Baselworld 2017.
 • Badezimmer Regal 30 cm breit.
 • Edward Blom BMI.
 • Bärbar hörselslinga.
 • Syoss Keratin Shampoo and Conditioner.
 • Minnie Mouse Birthday Banner.
 • Семейство сопрано сезон 6.
 • Cherophobie heilen.
 • S market tammisaari tarjoukset.
 • Stenplattor 40x40.
 • Elektronikåtervinning.
 • Mercedes GLE test.
 • Winged Victory of Samothrace.
 • Bar Rättvik.
 • RNB Retail and Brands rekonstruktion.
 • Janne Andersson tidigare tränat.
 • Nexus 6P review.
 • 1 am usa to swedish time.
 • Nybergs Bil Nässjö.
 • RDX.