Home

Psykiatrisk rehabilitering 1177

Postadress: Psykiatrisk rehabilitering söder finns på Länssjukhuset i Kalmar, hus 8, plan 4. Lättast kommer du till oss genom att gå in via ingång 8 A från Stensbergsvägen. Till oss kommer du som har en funktionsnedsättning till följd av psykisk ohälsa, via din behandlande psykiater, för utredning och behandling Psykiatrisk rehabilitering är en subspecialiserad enhet inom öppenvårdspsykiatrin i Västervik. Vi tar emot dig som är 18 år och äldre och har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, autismspektrumtillstånd) eller psykossjukdom Besök 1177.se, logga in för personliga e-tjänster eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Du har valt region Värmland. Välj en annan region. Logga in; Lyssna; Psykiatrisk rehabilitering Kalmar-Torsås-Öland; Psykiatrisk rehabilitering Kalmar-Torsås-Öland. Lasarettsvägen 8 A, Kalmar Till oss kommer du som utreds eller som har utretts för en psykossjukdom. Vi erbjuder dig utredning, behandling och rehabilitering. Vid behov samarbetar vi med kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

 1. psykiatrisk rehabilitering. psykiatrisk rehabilitering, psykosocial rehabilitering, enligt WHO en process som underlättar för individer, som till följd av psykisk störning har funktionsnedsättning, oförmåga eller handikapp att nå sin optimala nivå för att fungera självständigt i samhället. Syftet med psykiatrisk rehabilitering är att den drabbade.
 2. Psykiatrisk rehabilitering - återhämtningsinriktat arbetssätt. Rehabilitering av personer med psykiska funktionshinder handlar i hög grad om att återföra makt och ansvar över det egna livet till individen. Syftet med den psykiatriska rehabiliteringen är att personen skall uppnå en tillfredsställande livssituation utifrån sina egna och omgivningens.
 3. Kontakta oss. Här kan du lämna ett meddelande/ställa en fråga som rör din vård vid Rehab 2, Psykiatrisk Rehabilitering Karlahuset. Observera att detta inte gäller vid akuta sjukdomar eller besvär. Vid akuta tillstånd ring Psykiatriska akutmottagningen 019-602 56 00 eller Sjukvårdsrådgivningen 1177
 4. Med begreppet arbetsinriktad rehabilitering avses en rehabilitering till arbete och arbetsinte-grerade sociala företag. Syfte Syftet med denna skrift är att stödja en utveck-ling av lokal samverkan runt personer med psy-kisk sjukdom/funktionsnedsättning genom att: • Ge stöd till hur aktörerna på lokal nivå ka

Psykiatrisk rehabilitering Kalmar-Torsås-Öland - 1177

Kompletterande föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång (tvångsvård) ges i denna lag. Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård finns också i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Det som sägs i denna lag om en region gäller även en kommun som inte ingår i en region Här kan du lämna ett meddelande/ställa en fråga som rör din vård på Rehab 1, Psykiatrisk Rehabilitering Karlahuset. Observera att detta inte gäller vid akuta sjukdomar eller besvär. Vid akuta tillstånd ring Psykiatriska akutmottagningen 019-602 56 00 eller Sjukvårdsrådgivningen 1177. Vid livshotande tillstånd ring 112 I Region Skåne finns fyra psykiatriska akutmottagningar för vuxna som är öppna dygnet runt. Om du har akuta psykiska problem ska du söka hjälp direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112. Psykiatrisk akutmottagning Helsingborg (vard.skane.se) Psykiatrisk akutmottagning Kristianstad (vard.skane.se I länet finns tre psykiatriska kliniker som erbjuder specialiserad bedömning, utredning, behandling, och rehabilitering för invånare över 18 år. Några av de vanligare psykiatriska sjukdomar som behandlas är depressionssjukdomar, ångesttillstånd, psykossjukdomar och neuropsykiatriska funktionshinder Psykiatriska rehabiliteringsenheten. Vi arbetar med diagnosgruppen psykoser och personer med långvariga funktionssvårigheter. Hos oss finner du en samlad kompetens bestående läkare, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast, sköterska, skötare

Olycksfallsförsäkringsanstalterna ersätter medicinsk rehabilitering som en del av sjukvården när rehabiliteringsbehovet beror på ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom. Ersättningsansvaret har sin grund i lagstiftningen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar Rehabilitering kräver rutiner och en organisation. Alla arbetsgivare ska ha en plan, rutiner och en organisation för att jobba med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen. Om det behövs, ska arbetsgivaren samarbeta med Försäkringskassan och andra instanser, till exempel vården I uppdraget ingår bland annat, vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Förvaltningen har cirka 4000 medarbetare och verksamhet i hela Skåne. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri Psykiatrisk rehabilitering för unga vuxna är en behandlingsintensiv verksamhet för unga vuxna i åldern 16 till 30 år med varierad psykiatrisk problematik, exempelvis depression, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykos och/eller personlighetsstörning. På Rehab för unga vuxna kan vi erbjuda dagvård, öppenvård samt gruppverksamhet

Kroppslig eller psykiatrisk sjukdom skall vara färdigutredd och behandlad, och det är viktigt att du klarar av att delta aktivt i rehabiliteringen. Du behöver inte vara sjukskriven för att delta, men de som behöver kan erbjudas framförallt förebyggande sjukskrivning i varierande omfattning under den tid rehabiliteringen pågår Psykiatrisk rehabilitering: Karlahuset, Avd 1, Folkungagatan 33, Örebro Visa på kart

Vuxenpsykiatrimottagning rehabilitering Eslöv - Psykiatri

Psykiatrisk rehabilitering. Vi erbjuder rehabilitering till dig över 18 år som lever med psykisk ohälsa och är intresserad av att utveckla eller förändra något i ditt liv. Du ska också vara folkbokförd i Laholms kommun Psykiatriska vårdenhetens resurser finns till för patienten när övriga stöd- och behandlingsinsatser inte är tillräckliga, exempelvis vid akut psykos, djup depression mm. Telefon 0911-75410. Driftsform: Landsting/Regio psykiatrisk rehabilitering Spiragården är ett familjedrivet psykiatriboende för vuxna individer med långvarig och komplex psykiatrisk problematik. Vi finns i Alfta, mitt i Sverige Om oss. Hos oss finner du en samlad kompetens bestående av läkare, sköterska, kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast och skötare. Det gör att vi kan erbjuda dig ett professionellt omhändertagande och ett gott bemötande Den psykiatriska vårdens tillgänglighet bör öka, men i första hand för dem med störst behov, skriver Adel Abu Hamdeh i en replik. 17 februari, 12:00. FHM föreslår ny stödlinje vid psykisk ohälsa

psykiatrisk rehabilitering - Uppslagsverk - NE

 1. 1177 Vårdguiden. E-tjänster. Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss Inom den äldrepsykiatriska vården bedrivs också rehabilitering som innebär åtgärder mot funktionsnedsättningar till följd av en komplicerad psykiatrisk symtombild i samband med åldrande,.
 2. Psykiatriska kliniken Musik, bild, rörelseterapi V Psykiatrisk rehabilitering V Öppenvårdsmottagningen V Röntgenkliniken Receptionen röntgen A2 Nuklearmedicin (isotop) A2 Ögonkliniken Ögonmottagningen A1 Ögon dagkirurgi A1 Ögon jourmottagning efter 17:00 samt helger A1 Ögonoperation A1 Ögonprotetik A6 Öron-näs-halskliniken ÖN
 3. Psykiatriska kliniken inom Närsjukvården i östra Östergötland har i uppdrag att erbjuda specialistpsykiatrisk diagnostik, vård och rehabilitering till vuxna invånare i Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Norrköpings kommuner. Psykiatriska kliniken i Norrköping har två allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar
 4. Psykiatrisk jourmottagning Besöksadress: Norra Hansegatan 4, VISBY Telefon: 0498-26 80 05 Telefontid: måndag-fredag, klockan 8.00-17.00. Övriga tider hänvisar vi till sjukvårdsrådgivningen 1177 och vid akuta ärenden till 112
 5. Kompletterande föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång (tvångsvård) ges i denna lag. Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård finns också i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Det som sägs i denna lag om en region gäller även en kommun som inte ingår i en region
 6. Vi erbjuder olika typer av medicinska, psykologiska och sociala utredningar men också behandling och rehabilitering. Vår utgångspunkt är att du som söker psykiatrisk öppenvård inom vårt upptagningsområde ska ha rätt till utredning och behandling från personal med specialistkompetens inom sitt fält
 7. OM SPIRAGÅRDEN. Spiragården är ett familjedrivet psykiatriboende för personer med långvarig och komplex psykiatrisk problematik. Vi vänder oss till män och kvinnor 18-70 år som behöver stöd enligt socialtjänstlagen

Psykiatrisk rehabilitering - återhämtningsinriktat

Psykiatrisk rehabiliteringsmottagning 2, Örebr

Utveckling, individanpassad vård, tillgänglighet, gott bemötande, samverkan, etik, kvalitet och säkerhet är viktiga delar i den psykiatriska vården. Inom allmänpsykiatrin jobbar vi utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär att vi utöver behandlingsinsatser för våra patienter genomför olika former av utbildningar för patienter och närstående Psykiatrisk mottagning Vimmerby-Hultsfred. VI GÖR ALLT FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNINGEN AV COVID-19 Om du har symtom på covid-19 eller om du under de senaste två veckorna haft nära kontakt med en person med bekräftad covid-19 ska du inte komma till ditt besök, ring oss istället för ombokning av din tid

Kliniken har i uppdrag att erbjuda specialistpsykiatrisk diagnostik, vård samt rehabilitering för befolkningen inom Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Norrköpings kommun. Psykiatriska kliniken består av flera olika enheter Psykiatrisk klinik Skellefteå På psykiatriska kliniken i Skellefteå behandlar vi personer som är över 18 år och har psykisk ohälsa och beroendeproblematik som kräver specialistkompetens. Psykiatriska kliniken i Skellefteå på 1177 Vårdguide Psykiatri, rehabilitering och diagnostik I länet finns tre psykiatriska kliniker som behandlar till exempel depressionssjukdomar, ångesttillstånd, psykossjukdomar och neuropsykiatriska funktionshinder PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus erbjuder psykiatrisk specialistvård såsom utredning, behandling och rehabilitering samt stöd. Vi strävar efter att tillsammans med dig göra en individuell behandlingsplan, att ge behandling och rehabilitering utifrån ditt behov och som ska fungera väl för dig

För råd om vård - ring 1177 1177; En väg in - rådgivning för dig under 18 och föräldrar 020-51 20 20; Om att söka vård Trygg och säker psykiatrisk vård . Du kan alltid känna dig trygg när du besöker oss, även under covid-19-pandemin. Under 18 och. Aleris Psykiatri Spånga ligger nära Spånga centrum och är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som riktar sig till personer över 18 år boende huvudsakligen i Spånga-Tensta stadsdel Du kommer att samverka med flera aktörer, bland annat kommunens psykiatri, psykiatrisk rehabilitering och psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Hos oss finns goda möjligheter till fortbildning. Vi erbjuder internutbildningar såsom TERMA-bemötandeutbildning och psyk e-bas. Du erbjuds även kontinuerlig handledning

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 1177 Vårdguidens e-tjänster Ombudsfunktion 1177 Webbtidbok Standardtexter Auricula Utbildningssida - Auricula Medspeech - digital diktering Infektionsverktyget För psykiatrisk öppenvård Boendestöd och psykiatrisk rehabilitering är kostnadsfritt, f ör hemtjänst utgår avgift. Vad finns det mer för hjälp att få? Du kan också ta kontakt med en vårdcentral. Om det behövs kan läkaren där skriva en remiss till en psykiater eller en psykolog Du får arbeta med specialiserad psykiatrisk vård för vuxna inom såväl sluten som öppenvård. Du är med och bedriver teambaserad patientnära vård som ges på lika villkor och med hög tillgänglighet. Så här arbetar vi . På psykiatriska kliniken Höglandet är vi cirka 190 medarbetare Den psykiatriska behandlingen kan innefatta olika former av samtalsbehandling, medicinering och psykiatrisk rehabilitering. Söka vård hos oss Du kan söka vård hos oss genom att bli remitterad från annan vårdinrättning, till exempel från sjukhus eller vårdcentral samt genom egenremittering, en så kallad egen vårdbegäran Rehabilitering vid neurologiska sjukdomar Syftet med kurser i detta ämne är att ST-läkaren ska ha de teoretiska kunskaper som krävs för att fungera självständigt som ansvarig läkare för rehabilitering av patienter med neurologisk sjukdom

Psykiatrisk - företag, adresser, telefonnummer. Specialiserad på allmänpsykiatriska problem, depressioner, ångest och utbrändhet ÅSS i Stockholm S:t Göransgatan 78, nb 112 38 Stockholm. E-post: info@angest-stockholm.se styrelsen@angest-stockholm.se. Tel: 076 - 780 16 50 (telefonsvarare) Psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är en av länets största kliniker. Vi är omkring 430 medarbetare med ett brett spektrum inom vår specialitet. Här finns möjlighet att förkovra sig inom flera områden och vi har en ständig strävan efter att utveckla och förbättra vår verksamhet Det kan till exempel vara stark ångest, djupa depressioner med suicidrisk, svåra ätstörningar, psykoser eller självskadebeteende. I arbetet samverkar du med kommunens psykiatri, den psykiatriska rehabiliteringen samt de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna i Västervik, Vimmerby och Oskarshamn

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård Svensk

1. Boka tid direkt. OBS! Om du misstänker att du har smittats av Coronavirus eller är orolig - boka inte tid här utan ring 1177. Klicka här för mer information.Här kan du som redan har kontakt med Praktikertjänst Psykiatri Kista boka ett kortare besök hos våra sjuksköterskor.Det kan till exempel vara för puls- och blodtryckskontroll, kortare stödsamtal, urin-/drogscreening. Psykiatrisk rehabilitering kalmar-torsås-öland 8 Radiologisk klinik (röntgen) 19 Rehabiliteringsenhet vuxenpsykiatri P2 Rehabbassäng14 Rehabmottagning13 Restaurang 19 Reumatologimottagning 48 Samvårdsavdelning 39 - infektion och ÖNH 16 Sjukhuskyrka 19 Sjukhusskola15.

Psykiatrisk rehabiliteringsmottagning 1, Örebr

Psykiatrisk akutmottagning P2 Psykiatrisk rehabilitering söder, PRE 8 Punktionsmottagning 17 Radiologisk klinik (röntgen) 19 Rehabbassäng 14 Restaurang 19 Reumatologimottagning 48 Sjukhuskyrka 19 Sjukhusledning och administration 2 Smittskydd och vårdhygien 17 Specialistmödravård 1 patientens motivation till rehabilitering; förväntat mål med rehabiliteringen. Patienter som vanligtvis inte kan erbjudas smärtrehabilitering hos oss återfinns inom följande kategorier: Pågående missbruk alternativt tung medicinering (opioider, bensodiazepiner) Somatisk eller psykiatrisk sjukdom som utgör hinder för rehabilitering

Rehabiliteringen genomförs till allra största delen i ett interdisciplinärt teamarbete. Som läkare inom rehabiliteringsmedicin i Gävleborg arbetar man i team tillsammans med arbetsterapeuter, arbetsterapibiträde, fritidsledare, idrottsledare, kurator, logoped, psykologer, rehabassistent, sjukgymnaster, sjuksköterskor och undersköterskor Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert inom och utanför vården, och medverka till att din rehabilitering och sjukskrivningsprocess blir så bra och effektiv som Om bekymren vuxit sig så pass stora att du är i behov av psykiatrisk specialistvård erbjuder vi rådgivning och vidare remittering. Senast.

Söka psykiatrisk vård - Region Skån

 1. Psykolog /PTP-psykolog Psykiatrisk öppenvårdsmottagning, Oskarshamn. Psykiatriförvaltningen Vi bedriver även DBT-behandling och har en socialpsykiatrisk verksamhet med grön rehabilitering i nära samverkan med Oskarshamns kommun. Gå till 1177.se
 2. Vi använder cookies för att förhöja din upplevelse på sidan. Läs mer om hur vi hanterar cookies
 3. Vår verksamhet LARO-mottagningen (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende) är en mottagning inom specialistpsykiatrin och är den enhet inom region Uppsala som utgör den främsta kunskaps- och kompetensresursen avseende opioidberoende.Vår målgrupp är personer över 18 år som utvecklat ett opioidberoende antingen genom ett illegalt missbruk av företrädesvis heroin eller.
 4. st en vecka innan din medicin tar slut

Psykiatri, Region Jönköpings län - rjl

 1. På 1177.se hittar du all information du behöver och på flera språk. Tänk på att dina psykiska svårigheter och din historia kan påverka hur du tänker, känner och reagerar på det som händer i världen nu Det kan vara bra att begränsa tiden du lägger på att scrolla. Ta en paus från sociala media om du känner att det blir för mycket
 2. Om du behöver komma i kontakt med Psykiatrin så hittar du kontaktuppgifter på webbplatsen 1177 Vårdguiden. (1177.se)
 3. 1177 Vårdguidens e-tjänster. 1177 Vårdguidens e-tjänster gör det möjligt för invånare att kommunicera med vården dygnet runt. Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånaren till exempel av/omboka tid, förnya recept eller kontakta mottagningen. Mer information om 1177 Vårdguidens e-tjänster för dig som arbetar i.
 4. Psykiatriska insatser erbjuds i form av rådgivning, bedömning, utredning, diagnostik, behandling, rehabilitering och förskrivning av hjälpmedel samt uppföljning. Vi har också uppdrag gällande psykiatrisk tvångsvård (vård enligt LPT) för patienter i kommunerna inom nordöstra länsdelen
 5. LIBRIS titelinformation: Psykiatrisk rehabilitering . Stäng. Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell v
Beroendecentrum malmö - till oss kommer du som behöver

Covid-19 rehabilitering. Efter covid-19 kan du under lång tid känna dig svag i musklerna, ha sämre lungfunktion, få hjärtklappning, vara trött och orkeslös. Vi erbjuder anpassad rehabilitering efter dina behov LIBRIS titelinformation: Psykiatrisk rehabilitering [Ljudupptagning] / William Anthony, Mikal Cohen, Marianne Farkas, Cheryl Gagne ; [med förord av Ing-Marie Wieselgren] ; svensk översättning Bodil Lindqvist

Psykiatriska rehabiliteringsenheten - Region Norrbotte

Om Spiragården Psykiatrisk Rehabilitering AB. Spiragården Psykiatrisk Rehabilitering AB är ett aktiebolag som varit aktivt sedan 2019 och är verksam inom boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder Aktiebolaget Spiragården Psykiatrisk Rehabilitering,559215-2515 - På allabolag.se hittar du , styrelse, Statu

Färdtjänst - Region Skåne

Medicinsk rehabilitering - Sosiaali- ja terveysministeri

Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige finns Capio från Umeå i norr till Ystad i söder och erbjuder vård inom områdena primärvård, somatisk och psykiatrisk specialistvård samt akutvård Rehabilitering i hemmet. Om du av medicinska skäl har svårt att ta dig till rehabmottagningen kan du få olika slags stöd och rehabilitering i hemmet. Det finns tekniska hjälpmedel som kan underlätta tillvaron. Vi kan komma hem till dig för att hjälpa dig prova ut hjälpmedel och komma med förslag på hur din bostad kan anpassas Sundbyberg rehab jobbar för att förbättra din aktivitets- och funktionsförmåga. Här träffar du arbetsterapeuter, dietister och sjukgymnaster. Vi finns i Sundbybergs centrum

Vad är rehabilitering? - Suntarbetsli

Rehabilitering Arbetsterapi: Arbetsterapeuten hjälper dig att klara av dina dagliga aktiviteter. Du får råd, tips och hjälpmedel, för att din vardag ska fungera så bra som möjligt. Arbetsterapeuten bedömer också vilken aktivitetsförmåga du har och avgör sedan vilka behov av träning och behandling som krävs På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan. Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy O Upplagt: 2 dagar sedan. Gör skillnad. Varje dag.Välkommen till vår avdelning för beroendevård och psykiatrisk intensivvård - Se detta och liknande jobb på LinkedIn

 • Michèle Kiesewetter.
 • The Expendables 2.
 • Marcialonga 2022.
 • Hypothalamus svenska.
 • Stora Torget Uppsala affärer.
 • Hur många länder pratar spanska.
 • Ligatur synonym.
 • Fleetwood Mac name.
 • Lasse Maja Julkalender dreamfilm.
 • Adam Dirks Wikipedia.
 • Blå Ängeln.
 • Kulspetspenna Engelska.
 • Riskfaktorer levnadsvanor.
 • Enbent Duva.
 • Beyond Retro Göteborg.
 • Rubiks Kub 2x2 Lekia.
 • Elisabetanska eran.
 • Phu Quoc sharks.
 • MIF Redhawks TV.
 • Happn Premium membership.
 • Mitosis phases.
 • Smirnoff Guarana 24 pack price.
 • NFC iPhone 8.
 • Husmorsknep torra fötter.
 • Vad är dualism filosofi.
 • Stretcha efter löpning.
 • Hängrännor BAUHAUS.
 • Probuild champions.
 • CP pallets.
 • Gitarrkurs Skövde.
 • Inbördeskrigets följder.
 • När leker öringen i fjällen.
 • Vad ser en begränsad vän på Facebook.
 • Pasteurella in animals.
 • Dränera radhus.
 • Fluorit egenskaper.
 • Allergisk mot min partner.
 • Dancing with the Stars Season 25 episode 1.
 • Cykelkorg Clas Ohlson.
 • World scout jamboree live.
 • Eierstock Schmerzen links nach Periode.