Home

Generaldirektör FRA

Björn Lyrvall ny generaldirektör för FRA. Regeringen beslutade den 28 november att anställa ambassadör Björn Lyrvall som generaldirektör och chef för FRA. Björn Lyrvall tillträder den 10 januari 2020. 2019-11-28. Björn Lyrvall är sedan 2017 Sveriges ambassadör för arktiska frågor samt Senior Arctic Official i Arktiska rådet FRA är en så kallad enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en generaldirektör som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. FRA:s myndighetsledning består av generaldirektör och överdirektör. Chefsjuristen har ett övergripande ansvar för att FRA:s verksamhet bedrivs i enlighet med lag och annan författning

Björn Lyrvall ny generaldirektör för FRA - FR

En generaldirektör har lönesamtal med statssekreteraren och lönen beslutas sedan av regeringen, skriver Altinget. Möjligen har Lena Erixon haft lite väl god löneutveckling enligt regeringen. För enligt den årliga lönerevisionen blir påslaget endast 0,7 procent 2020, vilket ger Erixon en ny månadslön på 175 900 kronor GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD FRA stärker verksamheten 2020 var ett år då FRA:s verksamhet påverkades av de pandemirelaterade restriktioner och umbäranden som drabbade hela samhället. Förväntningarna på oss att leverera utifrån våra grunduppdrag var dock inte lägre än andra år. FRA hör på så sätt till de verksamheter som sk

Göran Gräslund, generaldirektör på Datainspektionen, är medveten om att det kan bli svårt att granska en så attackerad och hemlig organisation som FRA: - Det är klart att det är en komplikation att det är hemlig verksamhet. Men hur stor den är vågar jag inte säga. Vi är ingen polismyndighet utan en tillsynsmyndighet Försvarets radioanstalt (FRA) ser en illavarslande utveckling det senaste året. - Vi rapporterade mer än någonsin tidigare, säger generaldirektör Björn Lyrvall. Attacker mot medicinska forskningsmiljöer, ett framträdande terrorhot och en militärnivå i närområdet som påminner om kalla kriget Liksom förra året toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon listan. Sedan hennes lön nu höjts med 3 procent tjänar hon 170 000 kronor i månaden - 2 000 kronor mer än statsminister Stefan Löfven. I listan nedan finns aktuella månadslöner för de myndighetschefer vars löner beslutas av regeringen

Organisation - FR

Sven Ingvar Åkesson, född 9 november 1946 i Örgryte, är en svensk jurist och ämbetsman. Åkesson var generaldirektör för Försvarets radioanstalt (FRA) från den 1 september 2003 [1] till den 31 augusti 2013.. Utbildning och karriär. Ingvar Åkesson föddes i Örgryte, dåvarande Göteborgs och Bohus län, Västergötland, som son till Åke Åkesson (1913-2006) och Birgit Anne-Marie. Attacker mot medicinska forskningsmiljöer, ett framträdande terrorhot och en militärnivå i närområdet som påminner om kalla kriget. Försvarets radioanstalt (FRA) ser en illavarslande utveckling det.. Foto: BJÖRN LINDAHL Björn Lyrvall, generaldirektör för FRA. För att skydda samhället från cyberspionage vill Säpo att säkerheten prioriteras högre på flera olika nivåer. Det gäller i politiken, hos..

FRA:s generaldirektör säger att en svensk läcka liknande den som Edward Snowden legat bakom skulle kunna orsaka stor skada. Särskild utredare blir Håkan Hallstedt som i dag är generaldirektör på Lotteriinspektionen. Näringsminister Annie Lööf presenterade vid en pressträff på tisdagen ny generaldirektör för Tillväxtverket Förväntningarna på FRA kommer att fortsätta öka i och med utvecklingen i omvärlden, säger generaldirektör Björn Lyrvall. Bild: Jessica Gow/TT Försvarets radioanstalt (FRA) finns på.

Björn Lyrvall, generaldirektör FRA Lena Hallin, chef Must, Försvarsmakten Dan Eliasson, generaldirektör MSB Klas Friberg, generaldirektör Säkerhetspolisen. Faktaruta: Nationellt center för cybersäkerhet. Den 10 december fattar regeringen beslut om inrättande av ett nationellt center för cybersäkerhe - I den bemärkelsen befinner vi oss i ett slags gråzon redan nu, säger Björn Lyrvall, generaldirektör på FRA, i en intervju med TT. Myndigheten pekar i sin årsrapport, som släpps på torsdagen, på att det spända och osäkra omvärldsläget fått FRA:s uppdragsgivare - regeringen, försvaret, Säpo och polisen - att begära allt mer information från signalspaning. Det handlar.

Försvarets radioanstalt (FRA) ser en illavarslande utveckling det senaste året. - Vi rapporterade mer än någonsin tidigare, säger generaldirektör Björn Lyrvall. T Sven Ingvar Åkesson, född 9 november 1946 i Örgryte, är en svensk jurist och ämbetsman. Åkesson var generaldirektör för Försvarets radioanstalt (FRA) från den 1 september 2003 [1] till den 31 augusti 2013. Utbildning och karriä Försvarsministern Karin Engström (m) ger åter FRA:s generaldirektör som just passerat 66 förlängt. Inga av de 20 andra sökanden ansågs vara tillräckligt kvalificerade. Det finns över 20 sökande till tjänsten som ny generaldirektör på Försvarets Radioanstalt, FRA, den civila myndighet som bedriver signalspaning (avlyssning) på uppdrag av regeringen och försvarsmakten

Beslut om vikarierande generaldirektör för FRA - Regeringen

 1. Dag Hartelius, född 8 november 1955 i Härnösand, är en svensk ämbetsman och diplomat. Den 1 november 2013 tillträdde han tjänsten som generaldirektör för Försvarets radioanstalt. I juni 2019 lämnar han tjänsten som generaldirektör för FRA för att tillträda som ambassadör i Budapest
 2. Inbjuden att svara på frågan var Ingvar Åkesson, generaldirektör för Försvarets radioanstalt (FRA). Han höll en timmes långt föredrag om myndighetens arbete och den nya lagstiftningen. Ingvar Åkesson inledde med att poängtera att signalspaningen, som FRA bedriver, är en mycket tekniskt komplicerad verksamhet, till exempel finns det ingen person inom myndigheten som kan behärska.
 3. Dåvarande generaldirektör på FRA, Ingvar Åkesson, skrev i en debattartikel att det var obegripligt att någon kunde tro att FRA och skulle lyssna på svenskars kommunikation. En vidrig tanke
 4. Årsrapporten inleds av ett förord av FRA:s nya generaldirektör Björn Lyrvall som varit på plats sedan några veckor tillbaka. Från tiden att Dag Hartelius avgick tills det att Björn var på plats så var Charlotta Gustafsson tillförordnad GD (och numera överdirektör)
 5. ner om kalla kriget. Försvarets radioanstalt (FRA) ser en illavarslande utveckling det senaste året. - Vi rapporterade mer än någonsin tidigare, säger generaldirektör Björn Lyrvall

Försvarets radioanstalt - Wikipedi

Det finns en tendens att hålla kvar vid en onödigt hög sekretess som kan hindra verksamheten, säger Ingvar Åkesson, ny generaldirektör för FRA i en intervju med SvD. Det kraftiga hemlighetsmakeriet kring signalspaningen har lett till problem. FRA utför uppdrag åt en rad andra myndigheter Historik. FMV har sina rötter i Kungliga Krigskollegium som upprättades 1630 under Gustav II Adolfs regering. Syftet var att styra upp Sveriges anskaffning av krigsmateriel som vid regalskeppet Vasas förlisning två år tidigare hade framstått som undermålig.. Försvarets materielverk bildades den 1 juli 1968 genom en sammanslagning av myndigheterna Arméförvaltningen.

Invigning Morjärv - Kalix

Ingvar Åkesson, generaldirektör på FRA, har ingen förklaring till hur FRAs trafik hamnat på listorna. - Det får du fråga dem om, det vet inte jag. Jag är ingen tekniker, men jag kan tycka att deras system inte är helt fullgott om de tolkar vår trafik som intrångsförsök, säger Ingvar Åkesson. Orimlig beskyllning FRA, en myndighet som samarbetar med amerikanska NSA, en aktör som gjort mer än någon annan för att urholka vårt privatliv, vilket Snowdens avslöjanden kartlagt. FRA, en myndighet som kontinuerligt sen 2008 prickats av alla tillsynsaktörer - Riksrevisionen, SIUN och Datainspektionen, för medvetna och omedvetna lagbrott och felaktiga hanteringar av personuppgifter FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson har JK-anmält bloggaren Henrik Alexandersson för misstänkt yttrandefrihetsbrott Centerpartisten Frederick Federley grät i talarstolen och gav tillsammans med partikollegan Annie Lööf (då Johansson) politikens hyckleri ett ansikte, enligt socialdemokraten Anders.

Myndigheten FRA - FR

 1. Dessförinnan, från februari 2001, var hon barnombudsman, det vill säga chef för myndigheten Barnombudsmannen. Hon kommer närmast från uppdraget som verkställande direktör i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. - Det ska bli oerhört spännande att få jobba med kunskapen om ungas situation
 2. Våren 2003 presenterades en statlig utredning som skulle ge Försvarets radioanstalt, FRA, laglig rätt att spana i kabel. Ett av argumenten var terroristbekämpning. En av utredarna hette Ingvar Åkesson. På hösten samma år utsågs han till ny generaldirektör på FRA. - Ingvar är en mycket skicklig spelare, säger en regeringsveteran
 3. Läs hela chatten med FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson Kan man skriva al Qaida i ett mejl utan att upptäckas av FRA och samlar FRA in information om enskilda personer? Här svarar..
 4. FRA:s generaldirektör Björn Lyrvall i samband med presentationen av myndighetens årsrapport den 12 mars. Foto: Jessica Gow/T
 5. Sverige: FRA erkänner informationsutbyte Publicerad 10.07.2008 11:01. I går skrev Svenska Dagbladet att huvudsyftet med FRA:s kabelspaning är att spana på rysk information som passerar Sverige.

FRA-lagen: Så lyckades FRA och generaldirektör Ingvar

I en chatt som en morgontidning ordnade med FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson (DN.se den 5 augusti) fick läsarna ställa frågor. På frågan Kommer FRA att få tillgång till en kopia på all gränsöverskridande trafik? skrev Åkesson Nej för att sedan förklara hur han menar att datatrafiken tas om hand FRA-direktören talar ut. Regeringens nygamla lagförslag om att Försvarets Radio-anstalt, FRA, ska få avlyssna internet har skapat en storm av invändningar. FRAs över-direktör Anders Wik bemöter här kritiken. Huvudargumentet är att avlyssningen gäller utländsk trafik ESV:s generaldirektör är Clas Olsson. I ledningsgruppen ingår generaldirektören och avdelningscheferna. ESV:s avdelningar och stödenheter Analys och prognos. Avdelningen Analys och prognos gör prognoser på den statsfinansiella utvecklingen, framför allt för att tidigt identifiera avvikelser i statens budget FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson säger att materialet lagrats men att det rensas ut efter 18 månader. Informationen lagras i trafikdatabasen Titan och gäller information om vem som talat. Erik Olof Wennerström, född 25 augusti 1962 i Västanfors församling i Västmanlands län, [1] är en svensk ämbetsman.I januari 2019 utsågs han till Sveriges domare i Europadomstolen i Strasbourg. [2]Biografi. Wennerström är juris doktor och hans forskning är inriktad mot internationell rätt och EU-rätt, särskilt beträffande frågor om rättsstatsprincipens tillämpning

Utländska IT-spioner har gjort förberedelser för att slå ut svensk infrastruktur som elnät och kommunikationssystem. Det avslöjar Försvarets Radioanstalt i dag för SVT. Konsekvenserna om. FRA:s nytillträdde generaldirektör Dag Hartelius vill inte låta sig intervjuas. - Jag kan inte kommentera den typen av uppgifter om specifika verktyg eller metoder,. Björn Lyrvall, generaldirektör Försvarets Radioanstalt (FRA) FILM: CYBERATTACK MOT VÅRDEN - HUR KAN DET GÅ TILL? David Lindahl, forskningsingenjör vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) SÅ STÄRKER VI VÅR DIGITALA MOTSTÅNDSKRAFT - EXEMPLET SJUKVÅRDEN Richard Oehme, senior rådgivare på Knowit och ordförande för säkerhets (Omdirigeret fra Generaldirektør) En administrerende eller administrativ direktør betegner den, der tegner virksomheden udadtil og har det overordnede ansvar for den daglige ledelse af virksomhed og drift, omsætning og resultater

Om det stämmer att FRA spanar mot Swebits så väcker det en del frågor. Till exempel hur det egentligen var med att FRA inte ska spana mot inrikes, svensk, verksamhet. Och om det möjligen är så att FRA gör spaningsarbete åt underhållningsindustrin. På sin webbplats skriver FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson På pressträffen medverkar, utöver statsråden, Björn Lyrvall, generaldirektör för Försvarets radioanstalt (FRA), Lena Hallin, chef vid Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), Försvarsmakten, Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, Åke Holmgren, chef för avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB och Klas Friberg, generaldirektör för. FRA:s generaldirektör Dag Hartelius beskrev för Kungen och Kronprinsessan myndighetens utveckling och de utmaningar som FRA ser de kommande åren. Om Försvarets radioanstalt (FRA) FRA har som uppdrag att ta fram kvalificerad information om omvärlden för att kunna bidra till skyddet för Sveriges säkerhet och integritet Generaldirektör Björn Lyrvall, FRA Kommunikationschef Ola Billger, FRA Säpo årsrapport Must årsrapport FRA årsrapport 2. Justering av protokoll Protokoll 2020/21:24 3. Nästa sammanträde Torsdagen den 25 mars 2021 kl. 09.30 Bilago It-attackerna mot Sverige från andra stater fortsätter att öka.- De blir mer sofistikerade och svårare att upptäcka, säger FRA:s generaldirektör Da

Inlägg om generaldirektör skrivna av patalompolitik. Ständigt i denna FRA-debatt har det blivit tydligt att man blir betraktad som att man inte förstår, om man inte håller med. Kan det inte vara så att man helt enkelt har en annorlunda syn på saker och ting och faktiskt mycket väl förstår Tillväxtverkets GD Gunilla Nordlöf ansvarar för den löpande verksamheten tillsammans med en ledningsgrupp Bloggaren Henrik Alexandersson har anmälts av FRA till justitiekanslern (JK). Det skriver flera nyhetsmedier. Alexandersson har i sin blogg vid ett flertal tillfällen tagit upp FRA, och bland annat publicerat en lista med 103 svenskar som enligt en anmälan till Datainspektionen ska ha avlyssnats, och uppgifter om vad dessa avlyssnats för Public service. DR skal leve op til public service-forpligtelsen. Ifølge dr.dk har Radio- og tv-nævnet fastslået, at DR overholdt public service-kontrakten for perioden 2015-18. Men ikke alle er enige i, at DR leverer public service: Begrebet politisk service har været omtalt som mere passende. Fra flere sider er der rejst massiv kritik af flere programmer, navnlig af Fars pige og. Blocket fortsätter med ett anförande av Björn Lyrvall, generaldirektör på FRA. Vad är FRA:s myndighetsuppdrag kopplat till arbetet med att avvärja hot och skydda samhällskritisk verksamhet? Vi går vidare med att konkretisera sårbarheter i vår samhällskritiska infrastruktur och behovet av ett robust system

FRA:s generaldirektör - Westande

Ingemar Skogö, tidigare generaldirektör för Vägverket samt Luftfartsverket, ansluter till Infranode som senior rådgivare. oktober 1, 2015. PRESS RELEASE Stockholm, 2015-10-01. Infranode är glada att meddela att Ingemar Skogö har anslutit sig till Infranodes grupp av seniora rådgivare, där Allan Larsson och Lars Åberg ingår sedan. I 1893 frasagde han sig justitsrådstitlen, og fra 1. august 1902 at regne tog han afsked som generaldirektør, men beholdt stillingen som overingeniør indtil 1906. Tegner var i over 40 år knyttet til det danske jernbanevæsen, og i dette tidsrum udfoldede han en betydelig virksomhed ved samme,. Sedan 1985 har han varit generaldirektör för FRA. Med tanke på fortsättningen är det ett intressant faktum att Per Kettis, mannen som var FRA:s generaldirektör mellan Lars Ljunggren och Bengt Wallroth, är Sveriges ambassadör i Indien sedan 1909 /fel årtal. Skall, enligt Vem är det, vara 1989/

Fra - Fr

FRA:s generaldirektör frågas ut om NSA-skandal. 2:09 min. Krav på bred utredning av övervakning i Sverige. 1:58 min. Bakgrund: Så lät det 2008 när FRA antogs. Rikskriminalpolisen får ta. Contextual translation of generaldirektør from Norwegian into Swedish. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory

FRA: Aggressiva cyberattacker mot Sverige - varje da

Generaldirektör Björn Lyrvall, FRA Kommunikationschef Ola Billger, FRA Upprop. 2. Fråga om medgivande att delta på distans. 3. Medgivande om närvaro för näringsutskottets ledamöter och tjänstemän. 4 FRA:s generaldirektör Dag Hartelius. Foto: Janerik Henriksson/TT. Sverige får bakläxa i EU för FRA-spaning. Lyssna från tidpunkt: 2:13 min. Min sida Finns på Min sida Dela. Länkar till olika och varierande källor på nätet...under uppbyggnad. IT-demokrati - Palmemordet En sida av Lennart Remstam innehållande en hel del autentiskt material i form av vittnesförhör och uppslag från och i kring mordplatsen + mycket annat. Lennart Remstams blog Lennart Remstams blog med ytterligare material. Här länkat till bloggens länkarkiv Dag Hartelius, född 8 november 1955 i Härnösand, är en svensk ämbetsman och diplomat.Den 1 november 2013 tillträdde han tjänsten som generaldirektör för Försvarets radioanstalt.I juni 2019 lämnar han tjänsten som generaldirektör för FRA för att tillträda som ambassadör i Budapest

Kraven och efterfrågan på stöd från FRA har därför ökat dramatiskt, enligt Dag Hartelius, generaldirektör på FRA. Nu har myndigheten fått ökade anslag på 20 miljoner kronor fram till 2019 I den bemärkelsen befinner vi oss i ett slags gråzon redan nu, säger Björn Lyrvall, generaldirektör på FRA, i en intervju med TT. Myndigheten pekar i sin årsrapport, som släpps på torsdagen, på att det spända och osäkra omvärldsläget fått FRA:s uppdragsgivare - regeringen, försvaret, Säpo och polisen - att begära allt mer information från signalspaning Både FRA:s tidigare generaldirektör Ingvar Åkesson samt den nytillträdde Dag Hartelius har avböjt att medverka i en TV-intervju i Uppdrag granskning

Så mycket tjänar generaldirektörern

Myndighetens förra generaldirektör, Ingvar Åkesson, gick i pension i början på september efter 10 år på FRA. Fram till 1 november är Christina Malm, överdirektör på FRA, vikarierande generaldirektör The National Defence Radio Establishment is a Swedish government agency organised under the Ministry of Defence. The two main tasks of FRA are signals intelligence, and support to government authorities and state-owned companies regarding computer security. The FRA is not allowed to initialize any surveillance on their own, and operates purely on assignment from the Government, the Government Offices, the Armed Forces, the Swedish National Police Board and Swedish Security Service.

FRA föreslås få mer anslags­medel - FRA

FRA:s generaldirektör är skakad. Hans hemliga imperium är verkligen ifrågasatt i medierna. Nu träder han fram till medier och berättar om ett fall där FRA just genom att avlyssna lyckats förhindra ett politiskt mord. Ett av problemen med hans berättelse är ju att allt de sysslar med inom FRA:s hemliga spaningar är just hemliga Apropå Ny Tekniks avslöjande att det läcker ofiltrerad information om och från svenska medborgares mejltrafik m m uppsnappad av [[FRA]] och vidareskickad till utländska säkerhetstjänster , bjuder Makthavare.se på ett citat ur en debattartikel på SVD, skriven i juni 2008 av generaldirektör [[Ingvar Åkesson]] på FRA: Ändå odlas uppfattningen att FRA skall lyssna på alla svenskars telefonsamtal, läsa deras e-post och sms Publicerad 27 april 2018. Regeringen har idag beslutat att utse Maria Hemström-Hemmingsson till tillförordnad generaldirektör för Försäkringskassan. Regeringen har även beslutat att tydliggöra Försäkringskassans uppdrag på flera punkter samt att inrätta en överdirektör för myndigheten Han kommer också, liksom Björn Lyrvall, generaldirektör på FRA, redogöra för utvecklingen av det nationella cybersäkerhetscentret. Missa inte heller David Lindahl, forskningsingenjör vid FOI, som kommer visa hur ett cyberangrepp på sjukvården kan gå till och vilka följder det skulle kunna få Next. 2/2 Vi utgår ifrån att vi kommer att behöva resursförstärkning, säger Göran Gräslund, generaldirektör för Datainspektionen. Med 143 röster mot 138 röstade riksdagen ja till Försvarsutskottets omarbetade lagförslag om att ge FRA utökade möjligheter till avlyssning

Försvarsministern Karin Engström (m) ger åter FRA:s generaldirektör som just passerat 66 förlängt. Inga av de 20 andra sökanden ansågs vara tillräckligt kvalificerade.. Läs mer på Nytekni Sverige utsätts för aggressiva cyberattacker varje dag, enligt Försvarets radioanstalt (FRA). Under året har myndighetens fokus ökat på så kallade hybridhot, som allvarliga it-angrepp, påverkansoperationer och sabotage ; Generaldirektör Martin Holmgren kallar situationen en kris, Fördjupar dagens stora händelser i Sverige och världen Ett positivt exempel vi kan nämna är Riksbanken, som FRA har ett gott samarbete med och där man jobbar aktivt för att hela tiden förbättra skyddet, säger FRA:s generaldirektör Dag.

FRA:s metoder granskas efter ny avlyssningsskanda

Dag Hartelius utnämndes igår till ny generaldirektör för FRA och väntas tillträda den 1 november Hon tillägger att FRA inte tar uppdrag från någon utländsk makt eller organisation FRA slopar förbud mot smarta mobiltelefoner Telefonerna har tidigare varit totalförbjudna av säkerhetsskäl. I ett dokument från den 8 februari i år som SvD har läst står att FRA:s generaldirektör Dag Hartelius beslutat att sändande och/eller registrerande utrustning får föras in på FRA, men att all utrustning, förutom mobiltelefoner, ska förvaras avstängd

Organisation - FRA

FRA: Militärnärvaron påminner om kalla kriget Sv

Från Sverige ska sex personer delta i mötet, bland annat dåvarande generaldirektör Ingvar Åkesson och vice generaldirektör Christina Malm. I dokumentet framgår bland annat Utskottet bad i förra veckan FRA:s generaldirektör att komma till nästa utfrågning. Nu har FRA svarat att de inte tänker närvara, eftersom EU inte har något att göra med frågor som rör.

Så mycket tjänar myndighetscheferna Publik

FRA bedömer terrorhotet mot Sverige som allvarligt Förra året stöttade FRA Säpo i ett antal större operationer, säger generaldirektör Björn Lyrvall till TT. Samarbetet mellan de två myndigheterna handlar både om den övergripande utvecklingen av internationell terrorism, men också hur specifika terroristnätverk planerat attacker mot svenska mål För att vi ska kunna göra detta har vi använt oss av nyhets- och debattartiklar från dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt två videoklipp från Sveriges Television, innehållande intervjuer med FRA:s generaldirektör Dag Hartelius och brittiske frilansjournalisten Duncan Campbell Translation for 'generaldirektør' in the free Danish-English dictionary and many other English translations

Regeringen har också beslutat att Charlotta Gustavsson, överdirektör för försvarets radioanstalt, FRA, fortsätter som vice ordförande. Styrelsen kommer att bestå av åtta ledamöter, där flera får förnyat förtroende Nyt fra DR DRs generaldirektør: Omfattende besparelser vil få store konsekvenser KLUMME: Det er magtpåliggende for mig, at der ikke træffes beslutninger med store konsekvenser for public service, uden at det sker på et oplyst grundlag, skriver Maria Rørbye Rønn oven på DR-analyse generaldirektør. i DR. Det bliver 47-årige Maria Rørbye Rønn, der har været konstitueret som generaldirektør de seneste fire måneder, som nu får stillingen permanent. 7. feb 2011 FRA:s generaldirektör kommenterar beslutet i riksdagen: Det är glädjande att riksdagen nu har fattat beslut om signalspaningslagen Värna om ditt privatliv. Rätten att inte vara avlyssnad och övervakad av statsmakterna, få ha vissa saker ifred, bara för sig själv

"Alla på FRA är förvånade att det blivit så snettIt- och informationssäkerhet

Sveriges utsätts för nya cyberattacker varje dag, uppger Försvarets radioanstalt (FRA) enligt TT. Det osäkra omvärldsläget gör att regeringen, försvaret, Säpo och polisen begär allt mer information från myndighetens signalspaning, bland annat om militär verksamhet i Sveriges närområde och internationell terrorism, skriver FRA i sin årsrapport Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in. Det som hänt de senaste två åren med en ganska dramatiskt försämrad omvärldsbild har också lett till att vår roll har tydliggjorts, säger FRA:s generaldirektör Dag Hartelius FRA:s talesperson Fredrik Wallin vill inte kommentera om FRA ägnar sig åt dataintrång eller inte, men säger till SVT att FRA följer lagen. FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson har tidigare i en utfrågning i riksdagen förnekat att organisationen arbetar med aktiv signalspaning

 • Abnehmen Ernährung umstellen.
 • La Sauvagère Marseille.
 • Trebuchet typsnitt.
 • Poster 10x15.
 • X2 The Threat script editor.
 • Beard Wiki.
 • Windows 7 ISO download.
 • Begagnade fönster Skåne.
 • Audi 20 tum fälgar.
 • Virvel.
 • Iwanttobecool.
 • Stylist hemma.
 • Martha Stewart recipes.
 • Леголенд СПб.
 • Matthew Modine.
 • Resa trots avrådan UD.
 • Novum Bank Minikredit.
 • Vilket år bytte equeen ägare.
 • Tack för alla fina gratulationer på engelska.
 • Torkade salviablad.
 • Särboförhållande med barn.
 • Katharina Mahr.
 • Islay whisky.
 • Socialtjänsten Karlstad öppettider.
 • Steam trade hold.
 • Jurassic World (2015).
 • Family Tree DNA how long to get results.
 • Molotow Liquid Chrome Klarlack.
 • Jörns socken.
 • William Tecumseh Sherman quotes.
 • Författare pengar.
 • How to hack into your old musically account.
 • Maisie Williams style.
 • Bianca Claßen Adresse.
 • Ceasarsallad.
 • Theresa May Tyler, the Creator.
 • Hur blir man lättast gravid.
 • Medela bröstpump apoteket Hjärtat.
 • Varför får man håll 1177.
 • Frysta bagels Hatting.
 • Clash of Clans League bonuses.