Home

Atom och kärnfysik PowerPoint

PLanering Atom- och kärnfysik. vecka 2. lektion 1: Genomgång - Powerpoint. lektion 2: Genomgång - Powerpoint. vecka 3. lektion 1: Genomgång - Powerpoint. lektion 2: Tidsbestämning med kol-14-metoden. vecka 4. lektion 1: Genomgång - Powerpoint • Protoner och neutroner finns i atomkärnan. • Atomens massa är nästan helt samlad i kärnan och en proton och neutron väger ungefär lika mycket. • Elektronen väger ca 1800 gånger mindre än en proton. • Det mesta av en atom är tomrum. Liknelse - Om en atom vore lika stor som globen skulle atomkärnan var stor som ett blåbär

Här kommer den power point presentation som vi har arbetat med. Du kan också läsa, eller lyssna, på sidorna 186 -196 i boken Atom- och kärnfysik Syftet med undervisningen är att du ska träna din förmåga att: använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikalisk Atom Isoto

v.2-5 - Atom och kärnfysik - von bahrs skola - David ..

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik. Arbetsmaterial Spektrum fysik o s. 168-197 Rörelse och kraft, o s. 250 - 267 Energi och effekt, o s. 268 - 299 Atom- och kärnfysik, o s. 302 - 325 Vår energiförsörjning Radioaktivitet. En atom sägs vara radioaktiv om dess kärna är instabil, vilket betyder att den har en tendens att sönderfalla genom att emittera en eller flera partiklar. När man säger att en kärna emitterar en partikel så betyder det att den skickar ut en partikel. En radioaktiv atom är därför helt enkelt en atom vars kärna sönderfaller genom att. Atom Och Kärnfysik 20 Questions | By Kickijoel | Last updated: Nov 28, 2014 | Total Attempts: 1585 Questions All questions 5 questions 6 questions 7 questions 8 questions 9 questions 10 questions 11 questions 12 questions 13 questions 14 questions 15 questions 16 questions 17 questions 18 questions 19 questions 20 question För mer: http://stensbjarehovsblogg.blogspot.s Om en atom är en instabil isotop, alltså en atom med ett större antal neutroner än protoner i kärnan, så kan den tillslut inte hållas ihop och antingen ett beta eller alfasönderfall sker

Jennys NO och matte - Atom- och kärnfysi

Play this game to review Other. Vilken typ av strålning visar bilden Inlägg om Atomer skrivna av karin2persson. Nu när vi har avslutat teknikavsnittet It- och kommunikation så ska vi komma in på atom- och kärnfysik.Du kommer få lära dig mera om atomen och hur kunskaper inom detta kan användas både positivt och negativt ur ett individ- och samhällsperspektiv Scribd is the world's largest social reading and publishing site Vad händer i Nordkorea? Vad hände i slutet av andra världskriget? De kommande veckorna ska vi arbeta med atom- och kärnfysik och koppla det till temat Krig som ni arbetar med på SO:n. Vi inledde med att titta på ett klipp från Lilla Aktuellt som pratade om just vad som händer i Nordkorea. Kunskap ä

av atom- och kärnfysik. Färdighet och förmåga För godkänd kurs skall studenten kunna applicera kvantmekanikens metoder för analys och beräkning av fysikaliska problemställningar inom området ha utvecklat sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera experiment samt att presentera vetenskapliga resultat i skriftlig form Atom- och kärnfysik. 7,5 hp. Kursen ger en översikt av den moderna fysiken. Vi kommer att studera hur ljus kan uppträda som både partiklar och vågor, materians våg-egenskaper, Bohrs atommodell, det periodiska systemet, röntgen strålning, radioaktivitet, kärnreaktioner, och speciella relativitetsteorin. Med hjälp av experiment och teori kommer vi. 4 veckor Atom- och kärnfysik Målet med kursen är att eleverna ska få en uppfattning om - Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, t ex inom sjukvård och Atom och kärnfysik. En vetenskaplig revolution. Mer att upptäcka. Inom den klassiska fysiken på 1800-talet trodde man att allt var upptäckt. (kraft, rörelse, ljus, ljud, elektricitet, magnetism) För 2500 år sedan - grekiska filosofen Demokritos ordet atomos , som betyder odelbar

Atom- och kärnfysik. Viktiga ord inom området. Atom Fission. Atomkärna Kedjereaktion. Joner och isotoper. Joner. Ämnen som har lämnat ifrån sig elektroner eller tagit upp elektroner. PowerPoint-presentation Last modified by: Jenny Hägg Company 11. kärnfysik 1. KAPITEL 11 Inne i kärnan 2. De flesta atomkärnor i våra kroppar har alltid sett likadana ut, trots att de bytt ägare många gånger 14CC 14N+N+ β β -strålningstrålning 60 miljarder atomer Räkna atomer effektivast! AMS Räkna atomer med AMS: en förfinad masspektrometer kunskaper i kärnfysik och kärnfysikalisk mätteknik som redskap inom andra discipliner. Microsoft PowerPoint - B-Technical applications 201

Mea beskriver atom och kärnfysiken. Mea beskriver atom och kärnfysiken. Issuu company logo. Close. Try. Features Fullscreen sharing Embed Statistics Article stories Visual Stories SEO Samt powerpoint. Du ska kunna pH-skalan. Du ska känna till att vi har olika pH värden i olika delar av kroppen. 7.2 Joner är kkbyggstenar: s. 112-115: Atomen. Uppbyggd av mindre delar. Protoner, neutroner och elektroner. Protoner (positiva), elektroner (negativa) neutroner (neutrala) I en atom är det alltid lika många protoner, elektroner.

Nu när vi har avslutat teknikavsnittet It- och kommunikation så ska vi komma in på atom- och kärnfysik. Du kommer få lära dig mera om atomen och hur kunskaper inom detta kan användas både positivt och negativt ur ett individ- och samhällsperspektiv. Arbetsområdet kommer avslutas med ett prov på kapitel 12 samt en debatt krin Facit Kärnfysik 1. Alfa-, beta och gammastrålning 2. 2 protoner och 2 neutroner 3. En elektron 4. gammastrålning 5. Ett sönderfall per sekund 6. Alfa- och betastrålning består av partiklar 7. Den tid det tar för ett ämne att minska sin aktivitet till hälften 8. a) Atomnummer b) Masstal 9. a) 92 st b) 143 st 10. a) 4 2 He (alfa) Th.

- Övrigt: Periodiska systemet, formelblad, länkar, upplägg för Kemi 1 och Kemi 2 m.m. Förutom den här sidan har jag även en youtubekanal som heter Kemilektioner. Vem är jag?: Jag som driver den här sidan heter Niklas Dahrén och är utbildad gymnasielärare i kemi, biologi och idrott och hälsa Hej! Här är en ganska lång film som sammanfattar en hel del om syror, baser och salter! /Pete Hej! Här är en film som förklarar skillnaden mellan atomer, molekyler, kemiska föreningar och grundämnen: /Pete Hej! Här är planeringen inför provet om geometri och algebra/ekvationer: PP_geometri_åk7_180512. /Pete

Atom och Kärnfysik - YouTub

 1. powerpoint presentation om ljud år 6-9 powerpoint presentation om Atom- och kärnfysik år 6-
 2. Atom/molekyl Atom En ensam atom Molekyl Flera atomer som sitter ihop Grundämne Flera atomer av samma sort sitter ihop t.ex. koppar, syre, väte m.m Kemisk förening Flera atomer av inte bara en sorts atomer sitter ihop t.ex. vatten, koldioxid, plast m.m Spektrum Kemi | Libe Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Atomer och periodiska systemet - Kemi, årskurs 9 En enklare.
 3. Re: [ÅK 7-9]Atom och kärnfysik hjälp För det första, det är omöjligt att säga när en specifik atom kommer sönderfalla. Det är en helt slumpmässig process och en atom kan lika gärna sönderfalla inom en sekund, som om 10 miljarder år

Radioaktivitet - Kärnfysik (Fysik 1) - Eddle

, Det är ett flöde av elektroner och mäts i enheten ampere., Det är en typ av ström som bara går i en riktning och det var även den första strömmen som upptäcktes., Det är ett mått på hur stort motstånd elektronerna möter när de ska flytta sig i en ledare och enheten är ohm., Den kan antingen höja eller sänka spänning beroende på hur många varv det är på primär. Under hösten 2019 testades U.NO:s arbetsområde Atom- och kärnfysik på lärarutbildningen vid Örebro universitet. Lärarstudenterna, inriktning åk 4-6, provade en systematisk undersökning kring UV-strålning. Efter lektionerna genomfördes en utvärdering med studenterna statistisk fysik, halvledare, lasrar, supraledare, kärnfysik, reaktorfysik, partikelfysik, astropartikelfysik och kosmologi. Kursen täcker inte alla områden utan vissa behandlas bara mycket översiktligt. Varför modern fysik? När egenskaper hos bl.a. ljus och atomer och deras beståndsdelar studerades i början 1900-tale Vi har sedan lektionerna i fina och praktiska NO-salar som fungerar bra för både laborationer och för mer teoretiska inslag i undervisningen. Ämnesinnehåll- centrala innehållet Vi har arbetat fram en lokal kursplan för fysik som utgår ifrån det centrala innehållet i läroplanen

Neutral => Påverkar inte laddningen Isotoper Antalet neutroner kan variera Den vanligaste isotopen står i periodiska systemet. Vissa isotoper är radioaktiva exempelvis 14 6 C Vätets isotoper 4 De olika skalen K, L, M o.s.v. Max 2 elektroner i det innersta skalet Sedan max 8, 18, 32 o.s.v. (Formeln är 2n2) K L M Valenselektroner Innersta skalet (k skalet) har som mest 2 elektroner De andra. Ppt ögonfysik Powerpoint Presentation Id4507433 Atom Och Kärnfysik Ppt Ladda Ner Från Demokritos Till Schrödinger Atomer Vågor Ocheller Partiklar Ljud Och Ljus Jennifer Atomfysik Och Kärnfysik Ppt Ladda Ner Synligt Ljus Och Hur Vi Ser Fysik Ljud Och Ljus Akustik Och Opti Examination: Each group makes a 10 min. Powerpoint presentation during a mini-symposium. All group members make a part of the presentation. The project is graded passed /not passed and is part of the examination of the course PPT - Periodiska systemet PowerPoint Presentation, free Atomen och periodiska systemet. galaxposten - Nollan nr 4 - Sida 8-9 - Created with Publitas.com. K2) atomens byggnad, periodiska systemet, atommassa Grupper - Naturvetenskap.org. Periodiska systemet fyller 150, men det finns också rådd i. Presentation av och uppstart av fördjupningsarbetet om eget valt miljöproblem. Vi möts i Teams vid lektionsstart. Fysik: 9ABCDEF: Vi ska ha lektionerna på distans via teams. Vi kommer att starta upp med att repetera kapitel 10 (Atom- och kärnfysik) och komma ihåg atomer och periodiska systemet. Kemi

• cellernas molekyler och DNA joniseras och • molekylbindningar bryts. Kemiskt aggressiva fria radikaler kan skapas. Joniserande fotonstrålning • Den infallande strålningens energiDen infallande strålningens energi överförs huvudsakligen till atomära elektroner + + + - - +-+-+-Jonisation och excitation av atomer och molekyler längs. Det här är ett exempel på en om-sida. Till skillnad från inlägg är sidor bättre lämpade för mer tidlöst innehåll som du vill ha lättillgängligt, som Om eller Kontaktinformation. Klicka på Redigera-länken om du vill göra ändringar på sidan eller lägga till ytterligare en sida

Zenit ab Läromedel - en komplett plattform för förskola, grundskola, gymnasiet och högskola/universitet. Naturvetenskap är kul. Det bygger Zenit Läromedels hela grundtanke på. Det ska vara roligt och tillgängligt KOMMANDE REDOVISNINGSDATUM: Vecka 6 8A - ons 5 feb 8B - ons 5 feb 8C - fre 7 fe

Kärnfysik Naturens minsta byggstenar - ppt ladda ner Populärvetenskaplig information (pdf) - Nobelprize.org PPT - -Värme PowerPoint Presentation, free download - ID:196455 Från vecka 10 till vecka 14 arbetar vi med fysik. Vi kommer att repetera fysik från årskurs 7 till 9, men fokusera på atom- och kärnfysik. Det bygger vidare på den kemi, om atomens uppbyggnad, som vi arbetade med tidigare i vintras. Dessutom är det en fortsättning på ljus och strålning som vi arbetade med i höstas Follow the latest and greatest galleries, videos, and art-making tutorials to help you learn more. We won't charge you a dime to find the right image or video for your projects—just earn your way in to the gallery

När jag var sjuk har ni läst i boken om syror och baser. Det hittar ni på sidorna 116 - 126. Vi har också tittat på pH, detta hittar ni på sidorna 127-129. Sedan har vi repeterat tillsammans med den power point som finns här nedanför Optik läran om ljuset Optik, läran om ljuset - Nordic Gnostic Unit . Kärnfysik Klassisk genetik samt genteknik Värmelära Elektrokemi Ellära Tryck och Kraft Försurning och Ozon Växthuseffekten Människokroppen, blodomlopp, andning Optik, läran om ljuset Energi och arbete Syror och baser Fotosyntesen Akustik, läran om ljudet Magnetism Grundläggande kemi Förbränning Nervsystemet. atom- och kÄrnfysik - ett skolprogram pÅ nobelmuseet Inom projektet omarbetades ett befintligt skolprogram till Nobelmuseet i Stockholm inom ämnet atom- och kärnfysik. Uppdraget gavs i syfte att ta fram ett program som främjade aktivitet och kommunikation från elevernas sida och lätt gick att anpassa till de olika årskurserna på högstadiet och gymnasiet

Atom Och Kärnfysik - ProProfs Qui

Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar del 2 Stagram: syre - nr grundmne 8 den ett apr 2019 17Likes. bild. PPT - Atomteori PowerPoint Presentation, free download - ID Nt1. delgas. Serietecknare yvette on & - grund. bild. Solsystemets vanligaste grundämnen med bild Hämta den här Isometrisk Atomikonen Isolerad På Blå Bakgrund Symbol För Vetenskap Utbildning Kärnfysik Vetenskaplig Forskning Blå Cirkelknapp Vektor Illustration vektorillustrationen nu. Och sök i iStocks bildbank efter ännu mer royaltyfri vektorgrafik med bland annat Abstrakt-bilder för snabb och enkel hämtning Lena Koinberg | Baskemi: Atomer, joner och reaktioner. Lektions anteckningar Atom o kärnfysik ht 11. Kemi - Atomen blir en jon. Kemiskafferiet modul 3 kemiteori - BOFFE.COM. Lite begrepp och sånt. (Kemi/Kemi 1) - Pluggakuten. Joner - Naturvetenskap.org. jonbindning | Ugglans Kemi

Vad händer med en atom om man tar bort en PPT - Lektion 1 PowerPoint Presentation, free download - ID Syreatom Synonymer Korsord Betydelse Förklaring Uttal Varianter. Repetition inför NP i kemi Öva inför del A1+A2+A3. 2. Vatten i vägmaterial och undergrundsjordar, terminologi Kemins grunder Atom, grundämne, metaller. fysikprov - energi och atom/kärnfysik Kurs: Fysik Bedömningstyp: Matris Bedömd: 30/30 Publicerad: 30/30 Bedömning Kommentarer Lärare Elever får göra självskattning. PowerPoint unline Jan CECk to add CLICK TO ADD TITLE Excel Online 111 Shae Word Online En liten text... Swed AaBbCc Share A. BbCc RÑ'd'rL AaBbCc AaBbCc Fysik 2 - Kapitel 2 - Uppgift 2.5 Gy Fysik 2 Heureka Kap 7 Harmonisk svängningsrörelse Kapitelsammanfattning Moment, exempel 3 Fysik 2: Genomgång 2: Reflektion och brytning Ét af de mange fantastiske, gratis lagerfotos fra Pexels.Dette foto er om højspænding, udledning, videnskab.. 70392421 Provet B Kursprov Ht9 . В 2017 році модель отримала амортизатор. simulering gravitation och orbit. Solen, stjärnor och galaxer - genomgång inför kahoot . Gör en kahoot inför tävlingen . Elevspel Astronomi . Inskannat bok astronomi . inläst bok astronomi . Test i Astronomi - Obligatoriskt. Atom. Elektrokemi. kärnfysik och strålning. Signaler som styr . Genetik. Evolution . Mekanik - Fysik. Beroende. Förklarades av Lise Meitner och Otto Frisch) Livstid för 236U*: ca 10-12 s. X och Y är fissionsfragment. n U Ba 92Kr 3n 36 141 56 235 92 n U Xe 94 Sr 2n 38 140 54 235 92 n U Sn 101 Mo 3n 42 132 50 235 92 Exempel: I medel bildas 2,5 neutroner vid fission. Tillämpningar av kärnfysik SH1009, modern fysik, VT2013, KT

Hämta den här Grå Atomikon Isolerad På Vit Bakgrund Symbol För Vetenskap Utbildning Kärnfysik Vetenskaplig Forskning Vektor vektorillustrationen nu. Och sök i iStocks bildbank efter ännu mer royaltyfri vektorgrafik med bland annat Abstrakt-bilder för snabb och enkel hämtning Atom och kärnfysik. Allting består av atomer. Demokritos. Atom = odelbar. Består av - kärna. protoner (+) neutroner (0) - elektroner (-) Dalton. Atomens massa. 1 proton väger lika mycket som 1 neutron (1u) 99,9 % av atomens vikt finns i kärnan. Man bortser från vikten av elektronen Syre, väte, kväve, järn och guld är exempel pågrundämnen.Alla atomer är uppbyggda av tre slags elementärpartiklar: protoner, neutroner ochelektroner.Protoner är positivt laddade (+), elektroner är negativt laddade (-), neutroner saknar laddning.Protonerna och neutronerna finns i atomkärnan och elektronerna svävar runt kärnan.Atomnummer - Antalet protoner i kärnan Fussion Fission Fission och Fussion Tysken Albert Einstein var den som först upptäckte att massa kan omvandlas till enorma mängder energi. Denna kan frigöras genom fission och fusion, klyvandet respektive sammanfogandet av atomkärnor. Sambandet för hur mycket energi som motsvara

Atom- och Kärnfysik5 - Kol-14-Metoden - YouTub

Atom- och kärnfysik frågor 1. Vilka tre partiklar är en atom uppbyggd av och vilken laddning har partiklarna? 2. Vad heter de två partiklar som finns i atomkärnan? 3. Magnesium har atomnummer 12. Vad innebär det? 4. a) Vad är gemensamt för två isotoper av samma grundämne?\u000Bb) Vad s.. Stödmaterial för elever på det naturvetenskapliga programmet Allmänt Nobelpriset NV-programmet Till dig i grundskola Instuderingsuppgifter, atom- och kärnfysik Vilka olika sorters elektromagnetisk strålning finns, och hur skiljer de sig åt i våglängd och energiinnehåll? En aluminiumatom har atomnummer 13. Rita en aluminiumatom, och visa hur elektronerna fördelas på olika skal Atom- och kärnfysik. Under veckorna 43 - 49 läser vi atom- och kärnfysik. Vi repeterar atomens byggnad, pratar strålningssorter, halveringstid, atombomben, kärnkraft, Marie Curie, Bohrs atommodell.. Atom- och kärnfysik. Lektionsplanering: v. 48 Lektion 1: 13.1 Atomens delar Laboration: Planering av undersökning Lektion 2: 13.2 Periodiska systemet v. 49 Lektion 1: Källkritik Laboration: Källkritiksuppgift Lektion 2: 13.3 Molekylbindning v. 50 Lektion 1: 13.4 Jon- & metallbindnin

Atomer med lika många protoner, men olika många neutroner, kallas för isotoper. Det är vanligt att vissa isotoper av ett ämne är radioaktiva. Kärnfysik är studien om hur atomkärnar är uppbyggd och beter sig Naturligtvis vet folk mycket mer om kärnfysik nu än de gjorde vid 1900-talets början, och det är ett avgörande ämne att förstå och lära sig om för alla fysikstudenter. Oavsett om du vill förstå arten av kärnenergi, de starka och svaga kärnkrafterna eller bidra till fält som kärnmedicin är det viktigt att lära sig grunderna

Lena Koinberg Fysik: Atomfysik och kärnfysi

Kärnfysik 1. Hur är en atom uppbyggd. Vilka delar består den av. Delarnas egenskaper. 2. Vad är en isotop, ge exempel 3. Masstal, atomnummer, kemisk beteckning 4. Hur elektroner fördelas Fission och fusion Fission: Då man klyver atomer talar man om fission Atom- och kärnfysik. Jennys NO och matte - Atom- och kärnfysik. Vi har nu tittat på hur det allra minsta hänger ihop med det allra största. Genom våra kunskaper om hur materian är uppbygg har vi förstått hur universum uppstod. Det kommer att hamna till lite filmer Atomfysik, power point.

Fysik åk 9 vt-12. Blog. Feb. 16, 2021. How to work from home: The ultimate WFH guide; Feb. 10, 202 10. ATOM- OCH KäRNFYSiK 699 TESTA Dig SjäLV 10.2 förKlara begreppen • jon En atom med för många eller för få elektroner. • atomnummer Anger hur många protoner som finns i atomkärnan. • masstal Summan av antalet protoner och neutroner i en atomkärna. • isotoper Atomer med samma antal protoner men med olika antal neutroner. 1 Atom- och kärnfysik Materiens uppbyggnad. I tusentals år har människan undrat över hur materien egentligen är uppbyggd. Några menade att om man delade till exempel en sten i mindre och mindre delar, så skulle varje del vara uppbyggd på samma sätt atom- och kärnfysik, instuderingsuppgifter. Blandade instuderingsuppgifter till atom och kärnfysikavsnittet..

PPT - Atom och kärnfysik PowerPoint Presentation, free

Atom och kärnfysik - strålning mariesklassru

Du får visa att du har kunskaper om fysikaliska begrepp och samband, att du kan använda och värdera information och föra en diskussion framåt samt planera undersökningar i naturvetenskap. Störst fokus på provet ligger på de delar av kursplanens centrala innehåll som berör krafter och atom- och kärnfysik Fysikprov Atom och kärnfysik Starttid: 2020-09-18 Sluttid: 2020-09-18 Klass: 9D Arbetslag: Lag CD Ämne: NO Signatur: RoJ. Sidan publicerad: 9 september 2020. Skriv ut. Dela på Facebook. Dela på Twitter. Sagolika sunne Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Så lyder. Inlägg om Atom- & kärnfysik skrivna av Bertram Stenlund Fridell. Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning Prov. Atom- och kärnfysik, sidorna 256-277. säger att undervisningen i fysik i åk 7-9 ska behandla följande. Prov atom och kärnfysik Åk 9 vt 2007 - slidegur . 2013-07-16 Upplaga 4 Förlag medan Atom- och kärnfysik och Energiförsörjning kommer senare Elektricitet och magnetism; Atom och kärnfysik; M A T E M A T I K. TALUPPFATTNING. Addition huvudräkning; Tiosystemet; Addition uppställning; Subtraktion uppställning; Multiplikation uppställning; Positionssystemet; Människokroppen Sex och samlevnad. Livets utveckling. Cellen och arvet

Atom- och kärnfysik - Cli

Undervisningen i kärnfysik vid KTH kom att först handhas av Sigvard Eklund och senare av Ingmar Bergström från Siegbahns institut i Frescati. Han var 1953 t.f laborator. Från 1986 blev Arne Johnson, också från Siegbahns institut , adjungerad professor med undervisning i kärnfysik och doktorandhandledning Begrepp Atom- och kärnfysik. Övningen är skapad 2016-12-09 av almasot01. Antal frågor: 25. Klicka Lär dig orden. Skriv Stava orden. Lyssna Lyssna. Spel Spela spel. Skriv ut Öva på papper. Välj frågor (25) Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel Kärnfysik är den del av fysiken som berör atomkärnorna, deras beståndsdelar, struktur, dynamik och de krafter som verkar på och inom dem. En atomkärna består av nukleoner. Protoner och neutroner är nukleoner. Dessa är i sin tur uppbyggda av mindre partiklar, så kallade kvarkar.Eftersom protonerna är positivt laddade och neutronerna saknar laddning, verkar elektromagnetiska krafter. Atom- och kärnfysik, år 9 by Östra grundskolan. View More from This Institution. This course material is only available in the iTunes U app on iPhone or iPad. Course Description En kurs där du kommer att få lära dig skillnader och likheter på fission och fusion Atom och kärnfysik- kedjereaktioner. Hejsan! skulle någon här kunna förklara för mig vad en kedjereaktion är för något, okontrollerad och kontrollerad? Ge gärna exempel på när det händer. Har prov imorgon och hittar inget bra svar på internet förstår inte riktigt

PPT - ATOM och KÄRNFYSIK PowerPoint Presentation, freeATOM och KÄRNFYSIK - [PPT Powerpoint]

8 Elektricitet och magnetism. 9. 9 Energi och effekt. 10. 10 Atom- och kärnfysik. 11. 11 Vår energiförsörjning. 12. 12 Universum. Webbappen fungerar på dator, surfplatta och i mobil. Dela Atom- och Kärnfysik(182 kB, pdf) download Report Comment atom- och kärnfysik, prov. Ett traditionellt prov på atom- och kärnfysikavsnittet.

 • Mary Kay produkter test.
 • ABUS lås tappat nyckel.
 • Google Drive i Utforskaren.
 • Knöl mellan pung och ändtarm.
 • DC Sneakers.
 • Abstract class Java.
 • Min karta app.
 • JM Kundservice.
 • Skor äldreboende.
 • Hur tillförs jorden kväve.
 • Sopranos recept.
 • Hautarzt Esslingen martinstraße.
 • Kokt kyckling nyttigt.
 • Swedish Candy Melbourne.
 • Voltaire SO rummet.
 • Vattenbruk Sverige.
 • Krankenschwester Weiterbildung Psychologie.
 • Dartmouth ns time.
 • Arduino uno r3 motion sensor.
 • Tesla coil battle.
 • Blåa jeans dam hög midja.
 • Etis Ford service schedule.
 • Vad är framtid.
 • Robert Nissel Burgenland.
 • Cysta mediastinum.
 • German hyperinflation causes.
 • AMD Ryzen 7 1700X benchmark.
 • Teknikens palats.
 • Suzuki Jimny Reserveradabdeckung mit eigenem Motiv.
 • Personal Jesus wikipedia.
 • Zedge 4.2.1 apk download.
 • Ios guidelines button size.
 • Limma plaströr.
 • Biofinity Energys Reddit.
 • OLX Pakistan.
 • Lön arbetsmarknadshandledare.
 • IPhone 12 wallet case.
 • Mudras chakras.
 • Pressekonferenz HSV Kiel.
 • 2018 Mitsubishi Outlander PHEV for sale.
 • Nexium bebis.